Validering April 2017

Fredag den 27 oktober kl 09.30 har vi gemensam "knyt-frukost" som avslutning för grupp april-validander. Nico är samordnare. Alla välkomna! IngridInformation till klassen  

Observera att schemat är preliminärt och kan ändras!
 
Schema

Schema VOVALIAPR 17