Närdistans

Välkommen till våren 2019

Kurstider våren 2019Välkommen du som valt att studera på Närdistans!

I denna studieform skall du känna dig bekväm med att använda dator. Den mesta av tiden arbetar du självständigt med dina studier. 
Studierna motsvarar studier på heltid.

Det är obligatorisk närvaro i skolan 1 - 1,5 dagar i veckan. Denna studieform bygger
 deltagande i föreläsningar, gruppdiskussioner, muntliga och skriftliga redovisningar, studiebesök samt hemuppgifter. 

I några av kurserna ingår APL (arbetsplats förlagt lärande). Denna är på heltid 5 veckor, 35 tim/v, du följer din handledares schema.
Läs mer!