Närdistans

Välkommen till våren 2018
Välkommen du som valt att studera på Närdistans!

I denna studieform skall du känna dig bekväm med att använda dator. Den mesta av tiden arbetar du självständigt med dina studier. 
Har du valt att studera på helfart motsvarar studierna heltid (100%). 
Har du valt att studera på halvfart motsvarar det halvtid (50%).

Det är obligatorisk närvaro i skolan 1 - 1,5 dagar i veckan beroende på vilka kurser och vilken studietakt du valt. Denna studieform bygger på deltagande i föreläsningar, gruppdiskussioner, muntliga och skriftliga redovisningar, studiebesök samt hemuppgifter. 

I några av kurserna ingår APL (arbetsplats förlagt lärande). Denna är på heltid 6 veckor, 35 tim/v, du följer din handledares schema (gäller både helfart och halvfart).

Läs mer!