Hem

I både år 8 och 9 använder vi boken Vale. Varje vecka har vi glosor i läxa och de läggs ut i klassernas kalender. 
Pedagogiska planeringar finns på classroom.