Specialpedagogik Vuxenutbildning Malmö - Teknoteket

Här finner du material som handlar om specialpedagogik:
  • fakta och information om olika specialpedagogiska begrepp, lagar och regler 
  • specialpedagogiska tips
  • förslag på fortbildning 
  • hur man skapar tillgänglig utbildning för vuxna i behov av extra anpassningarFilmen nedan handlar om tankar kring tillgänglighet, funktionsnedsättning och vad alla vi som arbetar i skolan bör tänka på, för att eleverna i skolan ska få en så bra utbildning som möjligt.

För information om Specialpedagogik Vuxenutbildning Malmö - Teknoteket, kontakta:
Christine Reuterskiöld
Samordnande specialpedagog, Lärvux
Mobil: 0721-56 18 11

E-post: christine.reuterskiold@malmo.se