Välkommen till Sorgenfriskolans pedagogiska webbplats.

Här kan du hitta information som gäller hela skolan, t ex föräldrabrev, kalendrar och kontaktuppgifter. Det är även härifrån som eleverna kan hitta sina klassidor. Du hittar också information om Sorgenfriskolan och vår verksamhet på malmo.se/sorgenfriskolan

Välkommen!

Just nu


  • Höstterminen slutar den 21 december.
  • Vårterminen startar den 9 januari 2019.
  • Måndagen den 7 januari 2019 är planeringsdag för vår fritidspersonal. Det innebär att alla fritidsavdelningar är stängda denna dag. Fritids öppnar åter den 8/1.