SO

Välkommen till 7ans sida i SO!

SO är ju 4 olika ämnen, historia, religion, samhällskunskap och geografi, som alla handlar om samhället vi lever i och om människorna som lever i det.

De olika ämnena är både lika och olika varandra och ibland läser vi ämnena var för sig och ibland går två ämnen in i varandra. När vi till exempel ska lära oss om andra världskriget så kommer vi att prata om när och varför (historia och religion), var och vem som krigade (geografi) och om demokrati och diktatur (samhällskunskap)

Här kan du hitta presentationer som jag visar på lektionerna, instuderingsfrågor och instruktioner, men även användbara länkar.

Under varje ämne finns en flik med kunskapskrav, det är det som jag bedömer era arbeten utifrån, "betygskriterierna" kan man säga.

Säg gärna till vad som du vill ska finnas på sidan så lägger jag till det!

Vad vi kommer att arbeta med under årskurs 7 hittar du här.

Lycka till med dina studier i SO!

/Sara