Om Pauli apps

Pauli apps är pedagogiska verktyg som bygger på Malmö apps och de utvecklas tillsammans med personal på Pauliskolan efter behov och nyfikenhet.