Pauliskolans Elevkår

Varför finns en elevkår?

Som elevkår försöker vi se till att alla elever på Pauliskolan kan få en så bra gymnasietid som möjligt. Eleverna på skolan har väldigt mycket gemensamt och genom att gå samman i en förening kan man bygga något större tillsammans.

Om du vill att det ska finnas en framgångsrik elevkår på din skola är det viktigt att bli medlem. Genom en framgångsrik elevkår kan vi skapa en mer givande skoltid för eleverna på skolan. Fördelen är att du kan vara med och göra skolan och din egen skoltid till rolig och minnesvärd.

Vad arbetar elevkåren med?

Elevkårer på olika skolor gör olika verksamhet. Gemensamt för alla är att vi arbetar för våra medlemmars intressen. I grova drag kan man säga att elevkåren gör verksamhet inom fyra kategorier.

1) Social verksamhet - sådant som skapar gemenskap och sammanhållning på skolan som till exempel en skolfest

2) Politisk verksamhet - sådant som handlar om att påverka rektorn eller lärarna som till exempel att kräva bättre scheman

3) Kulturell verksamhet - sådant som berikar skoltiden som till exempel att sätta upp en pjäs eller en konsert

4) Ekonomiskt verksamhet - sådant som gör att medlemmarna sparar pengar som till exempel pressa priser på studentmössor

Hur får en elevkår sina pengar?

För varje elev som är medlem i vår elevkår får vi en liten summa pengar från vår moderorganisation Sveriges Elevkårer. Pengarna som elevkåren får in används enbart till att göra det bättre för medlemmarna i elevkåren. Eftersom det är en ideell organisation används inte pengarna för att berika enskilda individer. Desto fler medlemmar vi är desto mer pengar får vi in till elevkåren för att bedriva verksamheten med. Dessutom är det helt kostnadsfritt att bli medlem i vår elevkår på Pauliskolan.

Vad är skillnaden mellan ett elevråd och en elevkår?

Till skillnad från ett elevråd så är en elevkår helt självständig från skolan alltså är det inte rektorerna som bestämmer över elevkåren. Det står även alla elever fritt att ansöka om medlemskap eller inte.

Jobbar elevkårerna tillsammans för att förbättra skolan?

Genom Sveriges Elevkårer går alla elevkårer tillsammans för att förbättra skolan och hela samhället. När vi är många får vi också mer att säga till om. Idag står totalt 63 000 elever bakom Sveriges Elevkårer vilket gör att politiker och makthavare lyssnar på oss. Vi påverkar skolan genom att skriva remissvar till regeringen och påverka i media.

Tveka inte att kontakta oss med era funderingar och frågor, eller om ni har några förslag! Ni hittar oss runt om på skolan, men snabbast får ni tag i oss via mejlen. 

http://www.sverigeselevkarer.se/

Styrelsemedlemmar: 2018 - 2019

Ordförande: Dalia Hteit NA16A
Vice ordförande: Jakob Hamlaoui NA16A
Sekreterare: Anna Ilvemark BET16
Ekonomiansvarig: Abdulkadir Elmi NA16A
PRansvarig: Amanda Paluero Sury NA16A
Eventansvarig: Ela Özbeck BG17A
Medlemsansvarig: Sofie Rejnefelt BET16
Ledamot: Mustafa Khalid TE16INB
Ledamot:  Fredrick Olyede TE16INA