Aktuella händelser som Pauliskolan arrangerar eller är delaktig i

Sommarskola 19/6 - 30/6 2017

Anmälan stängdes 1/6 - vi tar inte emot fler anmälningar.
Sommarskolan är en kort och intensiv stödinsats
Elever som söker till sommarskolan ska av ordinarie undervisande lärare bedömas ha rimliga chanser att nå minst betyget E inom ramen för sommarskolans tvåveckorskurs. I klartext betyder det att sommarskolan ska undervisa elever som fattas något/några moment i en kurs. Kraven för betyg är desamma på sommarskolan som i den normala verksamheten och hela betygsskalan gäller. Sommarskolan är avsedd för elever inskrivna i den kommunala gymnasieskolan och som fått betyget F i någon av de erbjudna kurser. Det innebär att elever som går ut årskurs 1 eller 2 kan anmäla sig.
Anmälan - som är bindande - ska lämnas in senast torsdagen den 1 juni. En elev kan bara anmäla sig till en kurs.

Elev som uteblir från uppropet förlorar sin plats på sommarskolan. Likaså krävs full närvaro alla nio dagar, inkl. prövningstillfället. Eleven tar själv med skrivmaterial (och miniräknare för de som skall läsa matematik) till sommarskolan. Miniräknare står resp. hemskola för. Eleven skall kunna styrka sin identitet med giltig legitimation första dagen samt vid prövningstillfället.

Kursstart sker måndag 19/6 kl 08.00
med upprop i aulan A-huset, A408.
Sista arbetsdagen är fredagen 30/6. Undervisning sker kl 8:00-12:00 alla nio dagarna.

Kurser som erbjuds

Svenska som andraspråk, årskurs 9
Matematik, årskurs 9
Engelska, årskurs 9
Simning i Idrott och hälsa
Svenska 1, SVESVE01
Svenska som andraspråk 1, SVASVA01
Engelska 5, ENGENG05
Matematik 1a, MATMAT01a
Matematik 1b, MATMAT01b
Matematik 2b, MATMAT02b
Matematik 2c, MATMAT02c