Specialpedagog


På Oxievångsskolan finns 2 specialpedagoger. Vi ingår i skolans elevhälsoteam (EHT) och arbetar i enlighet med skollag, läroplan och sekretesslag. Våra insatser är ett komplement till skolans allmänpedagogiska verksamhet

I vårt uppdrag ingår bl.a. att:

 

  • genomföra fördjupade pedagogiska utredningar och analysera elevers svårigheter på individ-, grupp och organisationsnivå.
  • arbeta med elever och vuxna för att identifiera, analysera och delta i arbetet med att undanröja hinder och orsaker till svårigheter i undervisnings- och lärmiljöer.
  • vara en kvalificerad samtalspartner, handledare och rådgivare i pedagogiska frågor för både kolleger, vårdnadshavare och skolledning.

 

Har ni frågor är ni alltid välkomna att kontakta oss.

                                  

Rebecka Gustafsson                                                Daniel Levén

Rebecka.gustafsson@malmo.se                            Daniel.leven@malmo.se