år 7 fr

Franska år 7:
vt 19: Torsdagen den 24 jan har vi ett repetitionstest på baskunskaper från förra terminen: veckodagar, klockan, prepositioner, månader, väder, siffror och klassrumsglosor.  Vi tränar under lektionstid, men om du är osäker på flera delar är det en god idé, att träna hemma också. Siffrorna 0-100 hittar du på s.100 i boken. På glosor.eu finns en övning som heter "Jensen Franska siffror 1-100" gå gärna in och träna där

Sedan blir det fokus på kläder och shopping i några veckor. Ni ska få göra en gruppuppgift där ni med stöd av texter ur boken, memorykorten med kläder och samlingen med fraser, skapar ett manus och spelar upp en scen som utspelar sig i en klädesaffär. v10 är det redovisning

ht 18 Vi börjar terminen med att repetera hur man presenterar sig själv och pratar om sin familj/sina intressen. Sedan blir det klassrumsglosor, genomgång av klockan, prepositioner, verbet être (att vara), skolämnen och repetition av veckodagar.

Amitiés Nathalie
läxa tors 2 maj matglosorna hela första sidan ( se nedladdad fil nedan "un jambon")
läxa tors 4 april kunna böja verbet être i presens (jag är, du är...osv)
läxa tis 26 mars böja verbet avoir inkl undantagen (se det uppladdade dokumentet nedan)
läxa tors 14 mars resten av småorden
läxa tors 7 mars första 17 småorden
läxa tors 14 februari: läsa kap 3a högt s 46-47

läxa tors 17 januari: 15 första kläderna på listan
läxa tors 24 januari: diagnos (repetition) väder, månader, veckodagar, prepositioner, klockan, siffror 30-100


läxa torsdag v 47:
läsa kap 2c högt + glosor (texten finns att lyssna på under övningsmästaren sanoma utbildning chez nous 2)

läxa torsdag v 45:
Fortsättningen på klockan (halv, kvart i, kvart över mm)

Torsdag v43 ska filmen vara klar att delas med mig!

Läxa v41

tors: klockan hela timmar (dokument är uppladdat nedan "klockan 1")

Läxa v40-43
torsdag v 40: manuset ska vara färdigt, så att du kan börja träna på uttalet.

Du gör manus till filmen om dig själv i skolan. Du ska presentera dig, din familj och dina intressen. När manuset är klart och godkänt av mig, är läxan att filma hemma. Om du jobbar bra på lektionerna så hinner du redigera på lektionstid. Det finns ett dokument bland filerna nedan, som heter "stöd inför filmen". Där hittar du meningar och uttal, att använda som en grund till din film. Lägg till och plocka bort, så att det passar dig och ditt manus.

Läxa v 39 tors:

Att kunna kombinera klassrumsglosor med prepositioner och skapa små meningar tex La calculette est sur la table (miniräknaren är på bordet)

Läxa v 37 tors:

resten av klassrumsglosorna

Läxa torsdag v 36:

Klassrumsglosor- de första 15 på listan (filen finns uppladdad längst ner på sidan)

Läxa torsdag v 35:

Läsa kap 1b högt för mig +glosor

tors: les animaux -djuren (dokument finns längst ner på sidan)
v.18
tors: prepositioner
v.14
tors: siffrorna 0-60
v.11
tors: väder resterande fraser
v.10
tors: väder de första 6 fraserna + överskriften
v.7
tors: glosor kap 2a
v.5
tors: månaderna inkl. överskriften
v.4
tors: veckodagarna + överskriften skriftligt & muntligt (se nedan "La semaine")
v.3
tors: test färger och siffror 0-20

Amitiés
Nathalie
v.49 tors: läxa siffrorna 0-20 muntligt och skriftligt (se dokumentet nedan)

v.48 tors: läxa glosorna till kap 1a

v.47
tors: läxan är färgerna + ordet som hör till varje färg, muntligt och skriftligt!

ĉ
Nathalie Roux,
13 mars 2019 01:54
ĉ
Nathalie Roux,
30 aug. 2018 00:08
ĉ
Nathalie Roux,
3 okt. 2018 23:23
ĉ
Nathalie Roux,
22 okt. 2018 23:41
ĉ
Nathalie Roux,
9 jan. 2019 06:32
ĉ
Nathalie Roux,
28 jan. 2018 23:46
ĉ
Nathalie Roux,
10 sep. 2018 00:29
ĉ
Nathalie Roux,
30 nov. 2017 01:02
ĉ
Nathalie Roux,
19 nov. 2017 23:49
ĉ
Nathalie Roux,
25 jan. 2018 00:56
ĉ
Nathalie Roux,
21 nov. 2018 00:43
ĉ
Nathalie Roux,
13 sep. 2018 00:00
ĉ
Nathalie Roux,
26 sep. 2018 23:50
ĉ
Nathalie Roux,
26 mars 2019 01:09
ĉ
Nathalie Roux,
26 feb. 2018 00:33
ĉ
Nathalie Roux,
19 sep. 2018 01:40
ĉ
Nathalie Roux,
18 jan. 2018 01:39
ĉ
Nathalie Roux,
3 maj 2018 01:10
ĉ
Nathalie Roux,
23 apr. 2019 00:53
Comments