OM PROJEKTET


Detta är en informationssajt som beskriver ett högläsningsprojekt som startade på Värnhemsskolan i januari 2014. 

Projektet är resultatet av en handlingsplan som utarbetades inom ramen för arbetet med genus, normer och värderingar av genuspiloten/läraren Anna W Gustafson och svenskläraren/blivande specialpedagogen Gabriella Millo Tranmark. Studien beräknas pågå till slutet av mars 2014.

OBS! Den här sajten kommer kontinuerligt att uppdateras under tiden som studien pågår.

Gabriella Millo Tranmark & Anna Windeleff Gustafson 
Foto: Anna Windeleff Gustafson
GENUS, SPRÅK OCH NORMER

I det här högläsningsprojektet arbetar vi med temat språk, genus och normer. Vi läser högt för eleverna ur (vuxen) skönlitteratur som handlar om olika typer av utanförskap - baserade på Diskriminerings- och Likabehandlingslagen. 

Bakgrunden till projektet är en aktionsstudie på Mediegymnasiet inom ramen för "Det komplexa genuspusslet" med lärarna och (då) blivande genuspiloterna Anna W Gustafson och Sanne Cederstam våren 2013.

SYFTE: Att kombinera språkträning med olika perspektiv på genus, normer och värderingar.

METOD: Högläsning i kombination med diskussioner och textproduktion.

MÅLGRUPP: Gymnasieelever på Barn- och Fritidsprogrammet i årskurs 2, social- och fritidsinriktning.

ÄMNE: Textkommunikation

ANSVARIGA: En genuspilot/lärare i textkommunikation och en specialpedagog på Värnhemsskolan i Malmö.


ENKÄTUNDERSÖKNING
 

Innan vi började men högläsningen gjorde vi en liten avstämning med eleverna med hjälp av en enkät. Här kan du se några av resultaten.