Hem

Hej kära vårdnadshavare!
Här är Lida matte och NO lärare och mentor tillsammans med Ahmed till  våra fantastiska 20 elever i 5A. 
I klassens hemsida kommer att  läggas ut info om vad som händer i skolan och respektive klassen. I kalendern till höger noteras  läxor samt tiden inför kunskapsprov och andra skolaktiviteter.

Lärare som undervisar i klass 5A:
Eva Nilsson: Engelska
Mikael Hell: Träslöjd och Teknik
Nelly Rodriquez: Syslöjd 
Ahmad Hussain: Idrott
Annika Vannerberg: Musik
Ann-Margret Wickström  : Svenska och SO
Liselotte Bosson : Bild
Lida Hosseini: Matematik och NO

Vi jobbar med 
Biologi: det levande och icke levande varelse, celler, och människa kroppen.
Matematik: de fyra räknesätten, ekvation, prioriteringsregeln och problemlösning.

Skoljoggen, onsdag den 18:e september

Studiedag ,torsdagen den 26:e september

IUP samtal börjar från och med  30/09 under tre veckor.

Studiedag,  onsdagen den 16:e oktober