Högaholmsskolans fritidshem


Fritidshemmet vänder sig till elever som går i förskoleklass och upp till och med det år eleven fyller 13 år. 

Fritidshemmets uppdrag är att vara ett komplement till skola, förskola och hem och erbjuda en meningsfull fritid för era barn. Verksamheten ska bygga på ett grupporienterat arbetssätt där relationerna mellan elever och mellan personal är viktiga redskap i vardagen. Viktiga inslag i verksamheten är lek, rörelse och skapande arbete. Både personal och barn befinner sig i ett ständigt lärande där inte bara arrangerade aktiviteter eller inlärningssituationer är avgörande.

Vi har öppet mellan klockan 06.15 - 18.00, både på skol- och lovdagar. Öppning och stängning sker på Nygård F-1. Frukost och mellanmål serveras dagligen och på lov- och skoldagar serveras även lunch.

Fritidsverksamheten är uppdelad på tre avdelningar; Nygård F-1, Nygård 2-3 och MidgårdPå Nygård F-1 går elever i förskoleklass och årskurs 1, på Nygård 2-3 elever i årskurs 2 och 3 och på Midgård elever i årskurs 4-6. Varje avdelning arbetar utifrån sin egen veckoplanering som är anpassad för elevgruppen och deras intressen. 

Kontaktuppgifter till varje fritidshemsavdelning finner ni nedanför.

Kontaktinformation:
Nygård årskurs F-1: 0708-27 80 64
Nygård årskurs 2-3: 0721-82 61 65
Midgård årskurs 4-6: 0723-73 20 11

Vi finns på Facebook ...Ditt barns fritid är viktig

För att kunna vara med och påverka behöver du känna till hur det är tänkt att fritidshemmet ska fungera. I häftet "Ditt barns fritid är viktig" kan du läsa om vad du kan förvänta dig av fritidshemmets verksamhet.