Elevrådet


Hej!
Välkomna till elevrådets hemsida på Augustenborgsskolan. 
Här kan man ta del av de saker som vi gör för att det ska bli bättre på vår skola.