Skolbiblioteksutveckling

På Centrum för pedagogisk information (CPI) är vi fem bibliotekarier som arbetar med skolbiblioteksutveckling. Vårt mål är att kommunicera skolbibliotekets roll som pedagogiskt instrument och inspirera till utveckling i syfte att skapa förutsättningar för elevers rätt till likvärdig utbildning. Vi arbetar bland annat med samordning, processtöd, nätverk, metodutveckling, kompetensutveckling och omvärldsbevakning. Till exempel erbjuder vi stöd i läsfrämjande projekt, uppbyggnad av den fysiska miljön, informationshanteringsprojekt mm. Dessutom förvaltar och utvecklar vi det övergripande IT-systemet SELMA.


Underordnade sidor (1): Vi som jobbar med skolbibliotek