Välkommen till Skoldatateket i Lund!


Här informerar vi skolpersonal om vad Skoldatateket i Lund erbjuder! 
Gå direkt till Nyheter
https://sites.google.com/a/skola.lund.se/skoldatateket/kommunlicenser     https://sites.google.com/a/skola.lund.se/skoldatateket/gafe
  
  

  
      
 Elevlicenser  
Webbplatser
  
           


     kurser/workshops  
TalböckerBildstöd

  Utprovning  
Utlåning