Senaste nytt‎ > ‎

Skolbibliotek i världsklass!

skickad 3 apr. 2018 07:16 av Viveca Stenkula Dahl Fäladsgården, Backaskolan, Delfinskolan, F...
Grattis Backaskolan, Fäladsskolan och Fäladsgården!
Ladugårdsmarken och Delfinskolan grattar vi också som har skolbibliotikarie i världsklass!

Kriterierna i bedömningsarbetet har varit följande. Ett skolbibliotek i världsklass:

 • är en tydlig del av skolans pedagogiska vision.
 • samverkar med skolledning och övrig pedagogisk personal kring elevernas lärande.
 • stärker elevernas läs- och kommunikationsförmåga i en vidgad textvärld.
 • stärker elevernas digitala kompetens med fokus på informationsfärdigheter och förståelse för informationssökningsprocesser och sociala medier.
 • erbjuder stöd till enskilda och grupper i deras lärprocesser.
 • har överblick över lärresurser och ger stöd till lärare och elever i deras litteratur- och medieanvändning.
 •  

Ett skolbibliotek i världsklass har skolbibliotekarier som:

 • är effektiva inspiratörer för att öka läsfärdigheten hos eleverna
 • ger eleverna verktyg för källkritik
 • lär eleverna navigera i informationsflödet och hantera sin digitala identitet
 • är navet i den digitala kunskapsskolan!
Comments