Senaste nytt

Ny utbildningsförvaltning

skickad 5 juni 2018 04:03 av Viveca Stenkula Dahl Fäladsgården, Backaskolan, Delfinskolan, F...

Skolbibliotek i världsklass!

skickad 3 apr. 2018 07:16 av Viveca Stenkula Dahl Fäladsgården, Backaskolan, Delfinskolan, F...

Grattis Backaskolan, Fäladsskolan och Fäladsgården!
Ladugårdsmarken och Delfinskolan grattar vi också som har skolbibliotikarie i världsklass!

Kriterierna i bedömningsarbetet har varit följande. Ett skolbibliotek i världsklass:

 • är en tydlig del av skolans pedagogiska vision.
 • samverkar med skolledning och övrig pedagogisk personal kring elevernas lärande.
 • stärker elevernas läs- och kommunikationsförmåga i en vidgad textvärld.
 • stärker elevernas digitala kompetens med fokus på informationsfärdigheter och förståelse för informationssökningsprocesser och sociala medier.
 • erbjuder stöd till enskilda och grupper i deras lärprocesser.
 • har överblick över lärresurser och ger stöd till lärare och elever i deras litteratur- och medieanvändning.
 •  

Ett skolbibliotek i världsklass har skolbibliotekarier som:

 • är effektiva inspiratörer för att öka läsfärdigheten hos eleverna
 • ger eleverna verktyg för källkritik
 • lär eleverna navigera i informationsflödet och hantera sin digitala identitet
 • är navet i den digitala kunskapsskolan!

Modersmål i förskolan, ny idébank!

skickad 26 feb. 2018 00:57 av Viveca Stenkula Dahl Fäladsgården, Backaskolan, Delfinskolan, F...

https://sites.google.com/skola.lund.se/modersmalnf/startsida

Kreativ lärmiljö, utomhus

skickad 22 jan. 2018 03:09 av Viveca Stenkula Dahl Fäladsgården, Backaskolan, Delfinskolan, F...

Tomas och ett antal förskolepedagoger var på lärmiljökonferens i höstas:

Lärmiljö-konferens i Berlin


Nytt avtal för inköp av teknik

skickad 22 jan. 2018 02:33 av Viveca Stenkula Dahl Fäladsgården, Backaskolan, Delfinskolan, F...

Nytt klientavtal

Lunds kommun har tecknat ett nytt klientavtal med Atea gällande inköp av datorer (PC och Mac), surfplattor och tillbehör. Vi arbetar nu med införandet av det nya avtalet och certifiering av de nya datormodellerna.

Datorer, surfplattor och tillbehör kommer beställas i Beställarportalen för IT. I Beställarportalen för IT kommer det vara möjligt att beställa de vanligaste tillbehören. Finns det ett behov av tillbehör utöver det kommer de kunna beställas i Ateas webbshop.

De nya datormodellerna (PC) kommer levereras med Basklient 10.

Mer information kommer inom kort.

NF pratar PRAO i Skolministeriet (podd)

skickad 8 dec. 2017 05:47 av Viveca Stenkula Dahl Fäladsgården, Backaskolan, Delfinskolan, F...   [ uppdaterad 8 dec. 2017 05:51 ]

IKT-strateg anställd

skickad 30 nov. 2017 00:28 av Viveca Stenkula Dahl Fäladsgården, Backaskolan, Delfinskolan, F...   [ uppdaterad 30 nov. 2017 00:29 ]

 Vi hälsar Jesper Levallius välkommen som IKT-strateg på Nora Fäladens skolområde! Jesper börjar på 50% den 8/1 och arbetar 100% efter sportlovet när IT-avdelningen släpper honom.
Jesper är leg lärare i MaNO och är certifierad både som Apple Teacher och Google Teacher. Jesper är en av Sveriges bästa på Meraki och MDM (det är det ha arbetar med på IT-avdelningen). Jesper har varit IT-pedagog på Lerbäckskolan. Läs även Jespers blogg för att se vad han kan och står för.
Varmt välkommen till Norra Fäladen, skolområdet som sakpar framtiden!

Rida Ranka i skolgårdsprojekt!

skickad 14 nov. 2017 04:42 av Viveca Stenkula Dahl Fäladsgården, Backaskolan, Delfinskolan, F...

Rida Ranka arr arbetat med ett gröna skolgårdsprojekt 2017. De fick 60 000kr till projekt lade till 25% från sin egen budget, Markentrepenad bidrog med kunskap och lite extra pengar. Läs deras fina rapport med visuella bilder: Rapport från Rida Ranka förskola "Kulle, pergola och odlingspallar"

NF kraftsamlar 29/9

skickad 15 sep. 2017 02:59 av Viveca Stenkula Dahl Fäladsgården, Backaskolan, Delfinskolan, F...

1-10 of 24