Senaste nytt

 • Ny utbildningsförvaltning Innehåll, bakgrund och presentation.
  Inlagd 5 juni 2018 04:03 av Viveca Stenkula Dahl Fäladsgården, Backaskolan, Delfinskolan, F...
 • Skolbibliotek i världsklass! Grattis Backaskolan, Fäladsskolan och Fäladsgården!Ladugårdsmarken och Delfinskolan grattar vi också som har skolbibliotikarie i världsklass!Kriterierna i bedömningsarbetet har varit följande. Ett skolbibliotek i världsklass:är en tydlig del av skolans pedagogiska vision.samverkar med skolledning och övrig pedagogisk personal kring elevernas lärande.stärker elevernas läs- och kommunikationsförmåga i en vidgad textvärld.stärker elevernas digitala kompetens med fokus på informationsfärdigheter och förståelse för informationssökningsprocesser och sociala medier.erbjuder stöd till enskilda och grupper i deras lärprocesser.har överblick över lärresurser och ger stöd till lärare och elever i deras litteratur- och medieanvändning. Ett skolbibliotek i världsklass har skolbibliotekarier som:är effektiva inspiratörer för att öka läsfärdigheten hos elevernager eleverna verktyg för källkritiklär eleverna navigera i informationsflödet och ...
  Inlagd 3 apr. 2018 07:16 av Viveca Stenkula Dahl Fäladsgården, Backaskolan, Delfinskolan, F...
 • Modersmål i förskolan, ny idébank!
  Inlagd 26 feb. 2018 00:57 av Viveca Stenkula Dahl Fäladsgården, Backaskolan, Delfinskolan, F...
 • Kreativ lärmiljö, utomhus Tomas och ett antal förskolepedagoger var på lärmiljökonferens i höstas:
  Inlagd 22 jan. 2018 03:09 av Viveca Stenkula Dahl Fäladsgården, Backaskolan, Delfinskolan, F...
 • Nytt avtal för inköp av teknik Nytt klientavtalLunds kommun har tecknat ett nytt klientavtal med Atea gällande inköp av datorer (PC och Mac), surfplattor och tillbehör. Vi arbetar nu med införandet av det nya avtalet och certifiering av de nya datormodellerna.Datorer, surfplattor och tillbehör kommer beställas i Beställarportalen för IT. I Beställarportalen för IT kommer det vara möjligt att beställa de vanligaste tillbehören. Finns det ett behov av tillbehör utöver det kommer de kunna beställas i Ateas webbshop.De nya datormodellerna (PC) kommer levereras med Basklient 10.Mer information kommer inom kort.
  Inlagd 22 jan. 2018 02:33 av Viveca Stenkula Dahl Fäladsgården, Backaskolan, Delfinskolan, F...
Visar inlägg 1 - 5 av 24. Visa mer »

Verksamhetsidé och gemensamma på mål

Årsplan 2017-18 digitalisering Lund

Kvalitetsdialog 2017-18 på SKA-arbetet

Lunk-presentation NF 2018

SKA Kvalitetsdialog 1 ht17 Resultatredovisning Norra Fäladen

Genvägar till interna siter