På Mårtenskolan går 295 elever i klasserna F-6.
Skolan är en del av skolområde LTÖ - Linero, Tuna, Östra Torn

LTÖ:s vision är:  "Lära att lära, nu och i framtiden."

Skolan är belägen i ett grönområde som angränsar till Hardebergaspåret och bostadsområdena vid Mårtens Fälad och Östra Torn.

På Mårtenskolan arbetar vi för lusten att lära genom gemenskap och kunskap. Vårt fokus är att veta vad vi gör och varför.

--------------------------------------------------------------------------

Läsårstider
Höstterminen: 16 augusti - 20 december
Vårterminen: 7 januari - 12 juni

Årets utvecklingsdagar:
2018-08-10 Ingen verksamhet på Mårtenskolan
2018-08-13 Ingen verksamhet på Mårtenskolan
2018-10-15 Fritids öppet 
2018-11-19 Ingen verksamhet på Mårtenskolan

2019-01-07 Ingen verksamhet på Mårtenskolan
2019-03-01 Fritids öppet
2019-05-10 Fritids öppet
2019-06-14 Ingen verksamhet på Mårtenskolan

Lovdagar:

Höstlov: 29 oktober - 2 nov

Sportlov: 18 - 22 februari         

Påsklov: 15 - 18 april             

31 maj 

7 juni 
För att skapa trivsel erbjuder vi eleverna:

  • - ett välfungerande faddersystem
  • - rastaktiviteter med pedagoger som arrangerar gemensamma lekar 
  • - gemensamma aktiviteter för hela skolan som t ex vårskrik, tokdag och temadagar vid högtider
  • - "Skolgemensam" storutflykt


Vi på skolan har:
  • stor tilltro till elevernas förmåga
  • aktivt miljöarbete
  • utepedagogik och lekaktiviteter i vårt närområde
  • skolgårdsdagar - vi underhåller och utvecklar vår skolgård.
  • varierande arbetsformer


Informationsmöte inför Förskoleklassvalet

Mårtenskolans informationsmöte inför förskoleklassvalet är den 11/12 kl 16.30-18. 

Vi möts vid skolans expedition.