Hagalundskolan

Välkommen till den naturskönt belägna Hagalundskolan i Dalby.

Årskurs F–6 med integrerad särskoleverksamhet

Hagalundskolan ligger i Dalby, naturskönt beläget nära Dalby Söderskog. Skolan är en enparallellig grundskola F6 med ca 190 elever och integrerad särskoleverksamhet. Vår fina nya skola invigdes vårterminen 2015, och de moderna och ljusa lokalerna ger en god och anpassad lärmiljö under både skoltid och fritidshemstid.

Vi tillagar vår skolmat i vårt tillagningskök. Skolan har fått utmärkelserna ”Skolbibliotek i världsklass” samt ”Skola för hållbar utveckling”.

Så här jobbar vi

På grundskolan arbetar vi utifrån olika teman och över olika ämnen enligt så kallad Bifrostinspirerad pedagogik. Varje tema startar med en upplevelse. Temat utvecklar vi i dialog med eleverna som på så vis får vara med och påverka temats utformning.

Vi vill stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet, självförtroende och deras vilja att pröva egna idéer och lösa problem. Målet är att våra elever ska utvecklas till människor som har kunskap, som reflekterar och vågar engagera sig på ett dynamiskt och kreativt sätt. Våra pedagoger utvecklar tillsammans med eleverna en pedagogik som utgår från barnens behov och möjligheter med sikte på framtiden.

På grundskolan arbetar eleverna både klassvis och i åldersblandade grupper. Eleverna får lära sig att argumentera och diskutera samt att ge och ta konstruktiv kritik. På så vis kombinerar vi demokratiska arbetssätt, kritiskt förhållningssätt, ämnesövergripande samarbeten och en mångfald av pedagogiska metoder i vår verksamhet. Eleverna får även träna på att planera och värdera sitt arbete. I undervisningen ser vi även till att elevernas vetande, tankar, föreställningar, känslor, intressen, färdigheter och förhållningssätt utvecklas.


Erasmus + "No problems, only solutions"

Projektet drivs över två år (2019-2021) och i samverkan med fem andra europeiska länder: Storbritannien, Frankrike, Italien, Spanien och Portugal . Projektet syftar till att på olika sätt arbeta med problemlösning och belysa möjligheterna när detta görs tillsammans. I projektet ingår utbyte mellan pedagoger samt elever från samtliga partnerländer. Såväl fysiska möten som en digital plattform, e-twinning, används.

Välkommen till Förskoleklassen på Hagalundskolan