Mål och handlingsplan

Överordnade måldokument för skolbiblioteken på Norra Fäladen är
bibliotekslagen, skollagen, och Lgr11.
Vägledande dokument är 
Riktlinjer för Medie- och informationskunnighet för skolbiblioteken i Lunds kommun (MIK) och Lunds kommuns Biblioteksplan
.

Skolorna på Norra Fäladens område har gemensamt tagit fram ett eget måldokument och en lokal handlingsplan som antogs av rektorerna på skolledarmötet 20170119. (se nedan)
Där kan du se mer i detalj vad vi gemensamt på skolan genom skolbiblioteksverksamheten kan göra för att underlätta för alla elever att nå sina mål.
Ċ
Annelie Carlsson Folkbibliotek,
2 feb. 2017 07:08
Comments