Célok

A "Decentralizált dendromassza alapú kiserőművek, falufűtőművek elterjedését támogató kutatások" címet viselő kutatásom során célul tűztem ki, hogy objektív képet adjak a decentralizált dendromassza alapú energiatermeléssel kapcsolatban és ezen energiatermelés előrelépését segítsem a munka során létrejövő eredmények, tanulmányok segítségével. „A webhely létrehozása/fenntartása a TÁMOP 4.2.4.A/2-11-1-2012-0001 azonosító számú

Nemzeti Kiválóság Program – Hazai hallgatói, illetve kutatói személyi támogatást

biztosító rendszer kidolgozása és működtetése konvergencia program című kiemelt

projekt keretében zajlott. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.”

Konvergencia-Magyary Zoltán Posztdoktori Ösztöndíj-2013 (A2-MZPD-13)”

Pályázati azonosító: A2-MZPD-13-0017


Comments