การอบรม "ศาสตร์ของพระราชาสู่การเรียนรู้อย่างยั่งยืน"

วันที่ 4 พฤษภาคม 2560 ครูโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ เข้าร่วมการอบรม "ศาสตร์ของพระราชาสู่การเรียนรู้อย่างยั่งยืน" ที่ ห้องประชุมคุณสุชาติ-พ.ญ.ทิพาพรรณ  ใบสมุทร อาคาร 6 โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ  จัดโดย กลุ่มงานบริหารวิชาการ โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ

Comments