หน้าหลัก


  
สถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์
    น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้

      
                                    ข้าพระพุทธเจ้า นายอดิศักริ์  รอดนุช ครูภาษาอังกฤษ 
                                                                             โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ 

อย่าลืม ลงทะเบียนรายวิชากันด้วยนะครับกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
    New !!   
https://sites.google.com/a/skburana.ac.th/teachersup/home/1.pnghttps://sites.google.com/a/skburana.ac.th/teachersup/home/3.png
                                     

                                                             
 ฝึกทำ Passive Test 2                   ผลคะแนนสอบ Passive Active 2


 ผลการสอบศัพท์ Reading Comprehension Test 1

M. 5/7 = Geography and History                    
M. 5/5 = Sport and Games, History, Science and Technology
M. 5/9 = Wednesday 17th May, 2017 : Period 8                         
M. 5/6 = Wednesday 17th May,  2017 : Period ..?                             
                                                M. 5/3 = Wednesday 17th May,  2017 : Period 7
ครูแกนนำ ICT
      
      
            ประกาศ!!
นักเรียนที่มีผลการเรียน 0 ร มส ในรายวิชาภาษาอังกฤษ

มาติดต่อด่วน อย่าช้า