กิจกรรมค่ายคุณลักษณะ โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ
วันที่ 8 - 10 มีนาคม 2561
 
 

 
 
  การแปรอักษรโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ

สถาบันการศึกษา พร้อมใจแปรอักษรถวายความอาลัย 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช.  
ได้ร่วมกันทำความดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล