- กิจกรรมการแข่งขัน   
- กำหนดการพิธีเปิด-ปิด   
- ระเบียบการแข่งขัน   
- แบบประเมินกีฬาสีภายใน 2559


                                                               การแข่งขันกีฬาคณะสี ประจำปี 2559
ปกกีฬาสี 60   
  • ชัยพฤกษ์เกมส์2559 วันที่ 28 ธันวาคม 2559 คณะครูและนักเรียนทุกคนเข้าร่วมพิธีเปิด กิจกรรมกีฬาประเภทต่างๆ ณ โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ และวันที่ 29 ธันวาคม ...
    ส่ง 30 เม.ย. 2560 21:23 โดย ICT SKN
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 1 รายการ ดูเพิ่มเติม »