เก็บภาพบรรยากาศกิจกรรมของเราศรียานุสรณ์มาให้ชม เก็บ ไว้ในความทรงจำ..
เกณฑ์การพิจารณาคนดีศรียา ที่นี่
https://photos.app.goo.gl/2H38x9GDVVieLYvr6

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน PLC จากโรงเรียนสระแก้ว 
#[2561-06-22 9.00 น.] คลิกที่ภาพ

https://photos.app.goo.gl/TUEzBjYZMBmfDu4c7

ค่ายไอทีพี่สอนน้อง ปี 61
#[2561-06-22 9.00 น.] คลิกที่ภาพ


https://photos.app.goo.gl/K4x7soN7P6bEr3h97
PISA ประเมินสมรรถนะที่เรียกว่า Literacy 
#[2561-06-19 15.00 น.] คลิกที่ภาพ

https://photos.app.goo.gl/5nuqn6RB7zot8EBE9
บริจาคโลหิต ประจำปีการศึกษา 2561
#[2561-06-18 9.00 น.] คลิกที่ภาพhttps://photos.app.goo.gl/twMKQbfPsCbsMq5TA
กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 
#[พฤ  14 มิ.ย. 2561 12.00 น.] คลิกที่ภาพ

ภาพถ่ายคุณครูที่จะเกษียณอายุราชการ ประจำปีการศึกษา 2561 #[พฤ  14 มิ.ย. 2561 13.00 น.] คลิกที่ภาพ