เก็บภาพบรรยากาศกิจกรรมของเราศรียานุสรณ์มาให้ชม เก็บ ไว้ในความทรงจำ..
https://photos.app.goo.gl/K4x7soN7P6bEr3h97

PISA ประเมินสมรรถนะที่เรียกว่า Literacy ซึ่งในที่นี้จะใช้คำว่า “การรู้เรื่อง” และ PISA เลือกประเมินการรู้เรื่องในสามด้าน ได้แก่ การรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) การรู้เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) และการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy)
#[2561-06-19 15.00 น.] คลิกที่ภาพ

https://photos.app.goo.gl/5nuqn6RB7zot8EBE9

บริจาคโลหิต ประจำปีการศึกษา 2561
#[2561-06-18 9.00 น.] คลิกที่ภาพ

https://photos.app.goo.gl/twMKQbfPsCbsMq5TA

กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 
#[พฤ  14 มิ.ย. 2561 12.00 น.] คลิกที่ภาพ

ภาพถ่ายคุณครูที่จะเกษียณอายุราชการ ประจำปีการศึกษา 2561 #[พฤ  14 มิ.ย. 2561 13.00 น.] คลิกที่ภาพhttps://photos.app.goo.gl/uh5w7208hQLjgz153

ค่ายเนตรนารี ม.1 ม.21 
#[2561-01-27-28 15.00 น.] คลิกที่ภาพ