PRESENTACIÓ


El Departament d' Ensenyament a través les la Subdirecció General de Llengua i Plurilinguisme ha aprovat per als proper dos cursos la participació de l' Escola pia de Sitges al programa Integrat de Llengües Estrangeres.

La participació de la nostra escola  en aquest programa ens permet tenir un seguiment del desenvolupament de les accions educatives i ens dóna recursos pel desenvolupament professional dels nostre professorat.

L' Escola Pia de Sitges  ha estat duent a terme diferents accions per a millorar la competència en llengua anglesa i en llengua francesa dels seus alumnes.


Subpàgines (2): AICLE Matèries ANGLÈS
Comments