Projecte

L' Escola Pia de Sitges amb el suport del Secretariat de l'Escola Pia de Catalunya ha fet viable el projecte del Departament d' Ensenyament EduCAT 2.0 al nostre centre.

La introducció plena de les TIC a l' aula s' ha entès com una oportunitat per treballar habilitats i actituds, sobretot l'autonomia, la cooperació, la recerca i la promoció d'aprenentatges més actius i experimentals.

Cada alumne disposa del seu ordinador l portàtil. Aquest portàtil és propietat de l' alumne.

La introducció de les TIC a l'aula no suposa iniciar un camí nou, perquè no partim de zero, sinó que iniciem un repte ple de possibilitats. Una oportunitat que ens facilitarà poder:

  • Ajudar als alumnes a aprendre a aprendre, d'acord amb les habitats recollides a l nostre Estil Metodològic.

  • Situar l'alumnat com a protagonista i regulador del seu procés d'aprenentatge.

  • Aconseguir que el docent sigui guia facilitador, acompanyant d'aquest procés, més que transmissor de coneixement

  • Promoure aprenentatges més actius i experimentals.

  • Facilitar l'atenció personalitzada de cada alumne/a d'acord amb les seves possibilitats i necessitats.

  • Tot i la importància que aniran adquirint les TIC dins l'entorn escolar, no les hem de veure com un mitjà exclusiu, perquè segur que n'hi ha molts d'altres, que continuaran essent-nos útils i necessaris. La llibreta, el llibre, la pilota, les pràctiques de laboratori, la rotllana, el debat, l'assemblea, la interiorització, etc... han de continuar essent vigents a l'escola.

CURSOS IMPLICATS EN EL PROJECTE CURS 2017-2018:

Aquest recurs planteja canvis metodològics a l'aula. El model a la nostra escola és de coexistència llibre de text- llicències digitals.

 1r ESO 2n ESO 3r ESO  4t ESO
 Ciècies Socials geografia i HistòriaCiècies Socials geografia i Història  Català Català
 Ciències de la NaturalesaCiències de la Naturalesa Castellà Castellà
 CatalàCatalà  Ciències Socials Ciències Socials
 Castellà Castellà Ciències Naturals (FiQ i BIO) Ciències Naturals (FiQ i BIO)
 Anglès Anglès Anglès Anglès