PROJECTE ESCOLA MULTILÍNGÜE
Llengua Anglesa
Llengua Francesa
 
L' equip directiu de l'escola fixa entre els seus objectius anuals des de fa 5 cursos la millora en l'aprenentatge de les llengües estrangeres dels seus alumnes i professors.
 
 
 
 
                    A ) ORGANITZACIÓ 

                    B) CURRÍCULUM I ACTIVITATS