ประเมินวิทยฐานะ ครู และบุคลากรทางการศึกษา

โพสต์24 ส.ค. 2561 18:31โดยอดิเทพ ถนอมสงวน   [ อัปเดต 24 ส.ค. 2561 18:32 ]

โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารมีกิจกรรมการประเมินวิทยฐานะ ครู และบุคลากรทาง
วันที่ 23 ส.ค. 61 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา
โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี
 
<_ดูรูปภาพ_>
23/8/2561 
Comments