ประเมินการดำเนินงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน

โพสต์5 ก.ย. 2561 19:08โดยอดิเทพ ถนอมสงวน

โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารต้อนรับประเมิน
ผลการดำเนินงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา

วันที่ 4 ก.ย. 61 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา
โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร จังหวัดอุบลราชธานี
 
<_ดูรูปภาพ_>
4/9/2561 
Comments