กิจกรรมงานเกษียณอายุราชการครู

โพสต์4 ต.ค. 2560 12:36โดยอดิเทพ ถนอมสงวน   [ อัปเดต 4 ต.ค. 2560 12:38 ]

กิจกรรมงานเกษียณอายุราชการครู
ท่านรองฯอลงกต ช่วงชิง และครูสมชาย แสงทอง
วันที่ 29 กันยายน 2560 ณ โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 
<_ดูรูปภาพ_>
29/9/2560 

Comments