ข่าวกิจกรรมโรงเรียน..

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ พ.ศ.๒๕๖๐

โพสต์17 ส.ค. 2560 20:00โดยอดิเทพ ถนอมสงวน   [ อัปเดต 17 ส.ค. 2560 20:02 ]


โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารจัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ พ.ศ.๒๕๖๐
วันที่ 16 สิงหาคม 2560 ณ โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 
<_ดูรูปภาพ_>
17/8/2560 

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๐

โพสต์11 ส.ค. 2560 17:14โดยผู้ดูแลเว็บ ศรีเมืองวิทยาคาร   [ อัปเดต 17 ส.ค. 2560 20:00 โดย อดิเทพ ถนอมสงวน ]โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๐
วันที่ 11 สิงหาคม 2560 ณ หอประชุมโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 
<_ดูรูปภาพ_>
12/8/2560 

วันสุนทรภู่ และวันภาษาไทยแห่งชาติ ๒๕๖๐

โพสต์9 ส.ค. 2560 07:06โดยผู้ดูแลเว็บ ศรีเมืองวิทยาคาร   [ อัปเดต 11 ส.ค. 2560 17:14 ]


โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ และวันภาษาไทยแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๐
ณ หอประชุมโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร
<_ดูรูปภาพ_>
31/7/2560 

โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารร่วมกิจกรรมค่ายผู้นำโรงเรียน

โพสต์9 ส.ค. 2560 07:00โดยผู้ดูแลเว็บ ศรีเมืองวิทยาคาร


โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารร่วมกิจกรรมค่ายผู้นำโรงเรียน
วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ.2560 ณ หอประชุม โรงเรียนศรีเมืองใหม่ 
<_ดูรูปภาพ_>
29/7/2560 

โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร อบรม Google App For Education

โพสต์9 ส.ค. 2560 06:54โดยผู้ดูแลเว็บ ศรีเมืองวิทยาคาร   [ อัปเดต 9 ส.ค. 2560 06:54 ]


โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร อบรม Google App For Education
วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ.2560 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา 
<_ดูรูปภาพ_>
29/7/2560 

กิจกรรมวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

โพสต์28 ก.ค. 2560 20:32โดยผู้ดูแลเว็บ ศรีเมืองวิทยาคาร   [ อัปเดต 9 ส.ค. 2560 07:13 ]


โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา
วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ.2560 ณ หอประชุมอำเภอศรีเมืองใหม่ 
<_ดูรูปภาพ_>
29/7/2560 

กิจกรรม การอบรมคุณธรรมจริยธรรม โตไปไม่โกง รู้เท่าทันสื่อ ไม่เป็นเหยื่อของสังคม

โพสต์23 ก.ค. 2560 20:40โดยอดิเทพ ถนอมสงวน   [ อัปเดต 9 ส.ค. 2560 07:13 โดย ผู้ดูแลเว็บ ศรีเมืองวิทยาคาร ]


โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารร่วมกับมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น จัดกิจกรรม การอบรมคุณธรรมจริยธรรม โตไปไม่โกง รู้เท่าทันสื่อ ไม่เป็นเหยื่อของสังคม
วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.2560 ณ หอประชุมโรงเรียนศรีเมืองใหม่ 
<_ดูรูปภาพ_>
21/7/2560 

กิจกรรมนิทรรศการมหกรรมวิชาการร่วมกับการศึกษานอกระบบ

โพสต์23 ก.ค. 2560 20:36โดยอดิเทพ ถนอมสงวน   [ อัปเดต 9 ส.ค. 2560 07:11 โดย ผู้ดูแลเว็บ ศรีเมืองวิทยาคาร ]


โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารเข้าร่วมกิจกรรมนิทรรศการมหกรรมวิชาการร่วมกับการศึกษานอกระบบ
วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ.2560 ณ ห้องสมุดประชาชน อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี 
<_ดูรูปภาพ_>
18/7/2560 

กิจกรรมงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

โพสต์23 ก.ค. 2560 20:33โดยอดิเทพ ถนอมสงวน   [ อัปเดต 9 ส.ค. 2560 07:10 โดย ผู้ดูแลเว็บ ศรีเมืองวิทยาคาร ]


โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาจัดกิจกรรมงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ.2560 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา 
<_ดูรูปภาพ_>
18/7/2560 

โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารเข้าร่วมกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา งานประจำจังหวัดอุบลราชธานี

โพสต์11 ก.ค. 2560 18:37โดยผู้ดูแลเว็บ ศรีเมืองวิทยาคาร   [ อัปเดต 23 ก.ค. 2560 20:40 โดย อดิเทพ ถนอมสงวน ]


โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารเข้าร่วมกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา งานประจำจังหวัดอุบลราชธานี
วันที่ 8-9 กรกฎาคม พ.ศ.2560 ณ ทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 
<_ดูรูปภาพ_>
7/7/2560 

1-10 of 62