ข่าวกิจกรรมโรงเรียน..

กิจกรรมพิธีวางศิลาฤกษ์ก่อสร้าง "โดมอนุสรณ์ 45 ปี ศรีเมืองวิทยาคาร"

โพสต์19 มิ.ย. 2560 18:13โดยผู้ดูแลเว็บ ศรีเมืองวิทยาคาร   [ อัปเดต 19 มิ.ย. 2560 22:19 โดย เกษศิรินทร์ เรืองอมรชัย ]


โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารจัดกิจกรรมพิธีวางศิลาฤกษ์ก่อสร้าง "โดมอนุสรณ์ 45 ปี
 ศรีเมืองวิทยาคาร"

วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.2560 ณ หอประชุมโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 
<_ดูรูปภาพ_>
 18/6/2560 

กิจกรรมอบรมตัดต่อภาพด้วยโปรแกรมกราฟิกสำหรับผู้เรียน

โพสต์19 มิ.ย. 2560 18:10โดยผู้ดูแลเว็บ ศรีเมืองวิทยาคาร   [ อัปเดต 19 มิ.ย. 2560 22:20 โดย เกษศิรินทร์ เรืองอมรชัย ]มหาวิทยาลัย ม.อุบลฯ เข้ามาจัดกิจกรรมอบรมตัดต่อภาพด้วยโปรแกรมกราฟิก
สำหรับผู้เรียน

วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ.2560 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 
<_ดูรูปภาพ_>
 17/6/2560 

การอบรม PLC สหวิทยาเขต 6 สพม.29

โพสต์19 มิ.ย. 2560 18:06โดยผู้ดูแลเว็บ ศรีเมืองวิทยาคาร   [ อัปเดต 19 มิ.ย. 2560 18:16 ]สหวิทยาเขต 6 สพม.29 จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ PLC(Professional Learning Community)
วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2560 ณ โรงแรมกิจตรง จังหวัดอุบลราธานี 
<_ดูรูปภาพ_>
 15/6/2560 

กิจกรรมการประดิษฐ์ดอกดารารัตน์

โพสต์19 มิ.ย. 2560 18:01โดยผู้ดูแลเว็บ ศรีเมืองวิทยาคาร   [ อัปเดต 19 มิ.ย. 2560 22:13 โดย เกษศิรินทร์ เรืองอมรชัย ]โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารจัดกิจกรรมการประดิษฐ์ “ดอกดารารัตน์” ดอกไม้จันทน์ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในหลวงรัชกาลที่ 9
วันที่ 12-16 มิถุนายน พ.ศ.2560 ณ หอประชุมโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 
<_ดูรูปภาพ_>
 16/6/2560 

กิจกรรมการอบรม Mobile Application

โพสต์19 มิ.ย. 2560 17:56โดยผู้ดูแลเว็บ ศรีเมืองวิทยาคาร   [ อัปเดต 19 มิ.ย. 2560 22:11 โดย เกษศิรินทร์ เรืองอมรชัย ]


โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารจัดกิจกรรมการอบรม Mobile Application ร่วมกับ
ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อุบลราชธานี

วันที่ 10-11 มิถุนายน พ.ศ.2560 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 
<_ดูรูปภาพ_>
 11/6/2560 

อบรมคุณธรรม โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ

โพสต์19 มิ.ย. 2560 17:51โดยผู้ดูแลเว็บ ศรีเมืองวิทยาคาร   [ อัปเดต 19 มิ.ย. 2560 17:52 ]


โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารอบรมคุณธรรม โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ
วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ.2560 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 
<_ดูรูปภาพ_>
 8/6/2560 

กิจกรรมวันไหว้ครู ปี พ.ศ. 2560

โพสต์10 มิ.ย. 2560 01:52โดยผู้ดูแลเว็บ ศรีเมืองวิทยาคาร   [ อัปเดต 19 มิ.ย. 2560 18:14 ]โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารจัดกิจกรรมไหว้ครู โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร
วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ.2560 ณ หอประชุมโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 
<_ดูรูปภาพ_>
 8/6/2560 

กิจกรรมวันสถาปนาครบรอบ 45 ปีศรีเมือง

โพสต์31 พ.ค. 2560 17:29โดยผู้ดูแลเว็บ ศรีเมืองวิทยาคาร   [ อัปเดต 19 มิ.ย. 2560 18:15 ]


โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารจัดวันสถาปนาโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร
วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.2560 ณ หอประชุมโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 
 30/5/2560 

กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนปีการศึกษา 2560

โพสต์7 พ.ค. 2560 07:24โดยadmin simuang   [ อัปเดต 13 พ.ค. 2560 19:45 โดย อดิเทพ ถนอมสงวน ]


โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้น
- มัธยมศึกษาปีที่ 1 ในวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ.2560
- มัธยมศึกษาปีที่ 4 ในวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ.2560
- มัธยมศึกษาปีที่ 2,3,5 และ 6 ในวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2560

ณ หอประชุมโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารตั้งแต่เวลา 07.30 น. เป็นต้นไป

 12/5/2560 

ประกาศผลการสอบคัดเลือกการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ประเภทห้องเรียนปกติ) ประจำปีการศึกษา 2560

โพสต์8 เม.ย. 2560 07:19โดยนายรนกฤต ยิ่งยง   [ อัปเดต 7 พ.ค. 2560 07:32 โดย ผู้ดูแลเว็บ ศรีเมืองวิทยาคาร ]


วันที่ 8 เมษายา 2560 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารประกาศผลการสอบคัดเลือกการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ประเภทห้องเรียนปกติ) ประจำปีการศึกษา 2560  <<ดูประกาศ>> 
 8/4/2560  

1-10 of 48