ข่าวกิจกรรมโรงเรียน..


ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2562

โพสต์5 เม.ย. 2562 18:39โดยนายรนกฤต ยิ่งยงผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2562รายละเอียดประกาศ

บัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศ


5/4/2562  

ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2562

โพสต์3 เม.ย. 2562 00:54โดยนายรนกฤต ยิ่งยง   [ อัปเดต 3 เม.ย. 2562 00:56 ]ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2562รายละเอียดประกาศ

บัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศ


3/4/2562  

ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนปกติ โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร ปีการศึกษา 2562

โพสต์28 มี.ค. 2562 19:29โดยนายรนกฤต ยิ่งยงประกาศผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนปกติ โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร ปีการศึกษา 2562


รายละเอียดประกาศ29/3/2562  

บทความไม่มีชื่อ

โพสต์13 มี.ค. 2562 00:32โดยวรวุฒิ สุวรรณา   [ อัปเดต 13 มี.ค. 2562 00:38 ]ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (Mini English Program :MEP) เพื่อเข้าศึกษาต่อ ในระดับชั้นมัธยมศึกษา ม.1 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร ประจำปีการศึกษา 2562


ม.1 MEP

1/3/2562  

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (Gifted Program) เพื่อเข้าศึกษาต่อ ในระดับชั้นมัธยมศึกษา ม.1 และ ม.4 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร ประจำปีการศึกษา 2562

โพสต์13 มี.ค. 2562 00:17โดยวรวุฒิ สุวรรณาประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (Gifted Program) เพื่อเข้าศึกษาต่อ ในระดับชั้นมัธยมศึกษา ม.1 และ ม.4  โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร ประจำปีการศึกษา 2562


ม.1 Gifted

ม.4 Gifted

1/3/2562  

ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 2562

โพสต์1 มี.ค. 2562 05:33โดยนายรนกฤต ยิ่งยงประกาศผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 2562รายละเอียดประกาศ

ม.1 Gifted

ม.1 MEP

ม.4 Gifted
1/3/2562  

ประกาศโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2562

โพสต์15 ก.พ. 2562 04:58โดยนายรนกฤต ยิ่งยง   [ อัปเดต 18 ก.พ. 2562 23:49 ]ประกาศโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2562

ห้องเรียนปกติ

ห้องเรียนพิเศษ Gifted

ห้องเรียนพิเศษ MEP
15/2/2562  

เกียรติบัตรเข้าร่วม Science - Math Test

โพสต์3 ก.พ. 2562 06:52โดยนายรนกฤต ยิ่งยง

 เกียรติบัตรเข้าร่วม Science - Math Test โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร ประจำปีการศึกษา 2561  

ดาวน์โหลดเกียรติบัตรเข้าร่วม Science - Math Test
3/2/2562  

ประกาศผลสอบ Science - Math Test

โพสต์30 ม.ค. 2562 00:04โดยนายรนกฤต ยิ่งยง   [ อัปเดต 30 ม.ค. 2562 00:06 ]โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร ร่วมกับ โรงเรียนในอำเภอศรีเมืองใหม่ ประกาศผลสอบ Science - Math Test ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศสอบ Science Test
ประกาศสอบ Math Test
30/1/2562  

กิจกรรมวันครู ปี 2562

โพสต์16 ม.ค. 2562 18:48โดยอดิเทพ ถนอมสงวน   [ อัปเดต 14 มี.ค. 2562 20:26 ]


โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร ร่วมกับ โรงเรียนในอำเภอศรีเมืองใหม่ จัดกิจกรรมวันครู
วันที่ 16 มกราคม 2562
ณ โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี 
<_ดูรูปภาพ_>
16/1/2562 

1-10 of 150