งานกิจการนักเรียน

 • ประชุมผู้ปกครองโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร
  ประชุมผู้ปกครองโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร

  โรงเรียนศรีมืองวิทยาคาร จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร
  วันที่ 6-14 กุมภาพันธ์ 2560

  <<_ดูรูปภาพ_>>

  5/2/2560 

  ส่ง 14 ก.พ. 2560 16:31 โดย ผู้ดูแลเว็บ ศรีเมืองวิทยาคาร
 • กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 2/2559

  กำหนดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 2/2559

  โรงเรียนศรีมืองวิทยาคารจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียนครั้งที่ 2
  ประจำปีการศึกษา 2559  ในระหว่างวันที่ 6-14 กุมภาพันธ์  2560  
  ณ   หอประชุมโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร


  5/2/2560 
  ส่ง 8 ก.พ. 2560 02:26 โดย เกษศิรินทร์ เรืองอมรชัย
แสดงบทความ 1 - 2 จาก 2 รายการ ดูเพิ่มเติม »

งานฝ่ายกิจการนักเรียน
หน้าเว็บย่อย (1): ข่าวฝ่ายกิจการนักเรียน
Comments