ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์รายวิชา สังคมศึกษา 1       รหัสวิชาส    31101
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4

: แจ้งข่าวจากครูผู้สอน

  • ยินดีต้อนรับสู่การเรียนผ่านเวปไซต์ ยินดีต้อนรับนักเรียนชั้นม. 4 ทุกคน  ภาคเรียนนี้ให้นักเรียนเตรียมตัวเรียนและส่งงานทางออนไลน์ให้นักเรียนตรวจสอบ อีเมล ที่ถูกต้อง เพื่อรองรับการเรียนรู้แบบใหม่ กับครูในรายวิชาสังคมศึกษา 1 
    ส่ง 16 พ.ค. 2558 21:20 โดย สุกัลยา ธงอาษา
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 1 รายการ ดูเพิ่มเติม »

วิดีโอ YouTube