วิดีโอ YouTube

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์รายวิชาสุขศึกษา  รหัสวิชา  พ 23101
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

: แจ้งข่าวจากครูผู้สอน

  • ยินดีต้อนรับ ยินดีต่้อนรับนักเรียน ม.3 ทุกคน ในเทอมนี้นักเรียนจะได้เรียนวิชาสุขศึกษาออนไลน์โดยนักเรียนจะต้องเตรียมอิเมลของตัวเองเพื่อใช้ในการเรียนด้วย
    ส่ง 16 พ.ค. 2558 21:28 โดย ทิพพาวรรณ สมหมาย
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 1 รายการ ดูเพิ่มเติม »