ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์รายวิชางานการงานอาชีพ (ช่างพื้นฐาน) รหัสวิชา  ง23102
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3

: แจ้งข่าวจากครูผู้สอน

  • ยินดีต้อนรับ ยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนเข้าสู้รายวิชา  การงานอาชีพ 4 (งานช่างพื้นฐาน) ให้นักเรียนไปตรวจสอบ  E-mail  และรหัสผ่านของสู่ระบบ  ICT
    ส่ง 16 พ.ค. 2558 21:23 โดย สัญธิชัย สาระคำ
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 1 รายการ ดูเพิ่มเติม »