ตัวอย่างการนำเสนอ  แล้วแต่นักเรียนจะสร้างสรรค์นะครับ

: แจ้งข่าวจากครูผู้สอน

 • บทความไม่มีชื่อ ตัวอย่างหน้าปก  แบบเผยแพร่ผลงานผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์   (เย็บมุมส่งนะครับ)
  ส่ง 29 ส.ค. 2558 22:50 โดย อรรถชัย เมสังข์
 • เลื่อนการส่งรายงาน แจ้งเลื่อนการส่งรูปเล่มรายงาน    เป็นวันที่ ๒๐  ก.ค.  นะครับหลังจากนั้น ๑ สัปดาห์ ก็เตรียมนำเสนอผลงานได้ครับ
  ส่ง 4 ก.ค. 2558 20:52 โดย อรรถชัย เมสังข์
 • การประเมินนำเสนอผลงาน กิจกรรมการประเมินการนำเสนอผลงาน  และการประเมินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ 
  ส่ง 8 มิ.ย. 2558 06:37 โดย อรรถชัย เมสังข์
 • แจ้งข่าว วันที่ 2-3 นี้ ในวันที่ 2-3 มิ.ย. นี้ ครูติดอบรม  ให้นักเรียนได้พิมพ์ส่วนเนื้อหา  ตามที่เราได้เขียนโครงเรื่องไว้ ส่วนรูปแบบก็เหมือนกับรายงานทั่วไป นักเรียนศึกษาค้นคว้า  แล้วส่งมาให้ครูตรวจเหมือนเดิมนะครับ
  ส่ง 1 มิ.ย. 2558 01:31 โดย อรรถชัย เมสังข์
 • อีเมลครู 109@simuang.ac.th    สำหรับส่งงานนะครับ
  ส่ง 27 พ.ค. 2558 00:54 โดย อรรถชัย เมสังข์
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 7 รายการ ดูเพิ่มเติม »

คำอธิบายรายวิชาการสื่อสารและการนำเสนอ