ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 รหัสวิชา ง 21101
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1-1/7

: แจ้งข่าวจากครูผู้สอน

  • วีดีโอ
    ส่ง 16 พ.ค. 2558 22:40 โดย ปิยวดี ปฐพี
  • ข่าวการประกวดหนังสั้น ปี 2558 ให้นักเรียนที่สนใจเข้าร่วมประกวดหนังสั้น ติดต่อครูปิยวดี  ปัฐพี ที่ห้อง 324 ภายในเดือน มิถุนายน 2558 ทีมละ 3 คน 
    ส่ง 16 พ.ค. 2558 22:40 โดย ปิยวดี ปฐพี
แสดงบทความ 1 - 2 จาก 2 รายการ ดูเพิ่มเติม »

YouTube Video