ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์รายวิชาการเขียนโปรแกรม  รหัสวิชา ง30242
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5


Week 2
Download โปรแกรม Dev C++

1. การเขียน Flowchart 

วิดีโอ YouTube

วิดีโอ YouTube2. เงื่อนไขเดียว

วิดีโอ YouTube


3. หลายเงื่อนไข

วิดีโอ YouTube


4. วน loop for

วิดีโอ YouTube


5.วน loop while

วิดีโอ YouTube


6.


แหล่งที่มา เป็นของบริษัท www Prasansoft.com
https://www.youtube.com/watch?v=uI5a_QT4TMI&index=1&list=PLEHEq_Rtw2GcWFjAZ0RCU7olauyQcQriW