333 ถนนผาสุก ตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30140   Tel 044-413229 Fanpage : โรงเรียนสีคิ้ว"สวัสดิ์ผดุงวิทยา"