ประกาศฝ่ายกิจการนักเรียน

  • ถ่ายรูปชุดเหลืองทำคู่มือนักเรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน ได้นัดร้านค้า มาถ่ายรูปสำหรับจัดทำคู่มือนักเรียนฯ ..เพื่อให้เสร็จและแจกนักเรียนได้ทันตามกำหนดจึงขอความร่วมม ...
    ส่ง 5 พ.ค. 2562 11:52 โดย ศิริศักดิ์ วงษ์รักษา
  • ไม่มีชื่อ
    ส่ง 13 พ.ค. 2562 23:58 โดย ศิริศักดิ์ วงษ์รักษา
แสดงบทความ 1 - 2 จาก 2 รายการ ดูเพิ่มเติม »

กิจกรรมสภานักเรียน

  • กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน สภานักเรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน ได้จัดให้มีการเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อเป็นการปลูกฝังให้รู้จักการปกครองระบอบประชาธิปไตย ...
    ส่ง 5 พ.ค. 2562 11:59 โดย ศิริศักดิ์ วงษ์รักษา
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 1 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวราชการ