หน้าหลัก
ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ
ทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา 

ด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะศิษย์เก่า ผู้ปกครองนักเรียน คณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนสีดาวิทยา .... เพื่อก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (โดม) ให้แล้วเสร็จจากการทอดผ้าป่า ปี ๒๕๕๘ งบประมาณ ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และบริการแก่ชุมชน จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่าน พร้อมทั้งญาติมิตร ที่มีจิตอันเป็นกุศล ได้ร่วมบริจาคโดยสามารถบริจาคเป็นเงินทอดผ้าป่า กองละ ๙๙๙ บาท (เก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้วน) หรือตามกำลังศรัทธา ได้โดยตรง หรือ โอนเงินเข้าบัญชีชื่อ “โรงเรียนสีดาวิทยา (ผ้าป่าเพื่อการศึกษา) ธนาคารกรุงไทย สาขาบัวใหญ่ เลขที่ ๓๐๒-๐-๒๙๑๐๗-๐” โทรศัพท์ ๐๔๔-๓๒๙-๐๘๓, ๐๔๔-๓๒๙-๐๓๔

ขออำนาจบุญกุศลที่ท่านทั้งหลายได้กระทำในครั้งนี้ จงประมวลเป็นบุญญานุภาพแรงกล้า ให้ทุกท่านประสพแต่ความสุข ความเจริญด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ มากผลพูนทรัพย์ทุกประการเทอญ

https://sites.google.com/a/sidaschool.ac.th/sd/home/445.jpg?attredirects=0


ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน โรงเรียนสีดาวิทยา นำโดย นายนิสิทธิ์ ส่งสุข คณะครู นักเรียน  ร่วมถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน วันที่ 15 กรกฎาคม 2559  ณ  ใต้ถุนอาคาร 5  โรงเรียนสีดาวิทยา
  Posted Jul 15, 2016, 12:18 AM by ครูบุญมี วรชมพู
 • กิจกรรมรณรงค์ "ฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง" กิจกรรมรณรงค์ "ฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง" เพื่อถวายเป้นราชกุศล เนื่องในวันคล้าย วันเสด็จสวรรคต สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 
  Posted Jul 14, 2016, 9:24 PM by ครูบุญมี วรชมพู
 • รณรงค์ ลงประชามติ โรงเรียนสีดาวิทยา ร่วมรณรงค์    7 สิงหา ประชามติร่วมใจ ประชาธิปไตยมั่นคง ออกเสียงประชามติ   ร่างรัฐธรรมนูญและประเด็นเพิ่มเติม   วันที่ 7 สิงหาคม 2559  เวลา 08.00 - 16.00 น.  ให้กับนักเรียน  บริเวณหน้าเสาธง
  Posted Jul 14, 2016, 8:44 PM by ครูบุญมี วรชมพู
 • มอบเกียรติบัตร วันที่ 14 กรกกาคม 2559  นายนิสิทธิ์   ส่งสุข  ผู้อำนวยการโรงเรียนสีดาวิทยา  มอบเกียรติบัตรให้กับ    ร.ด.จิตอาสา  และ เกียรติบัตรเขตพื้นที่รับผิดชอบ ประจำเดือนมิถุนายน 2559
  Posted Jul 14, 2016, 8:36 PM by ครูบุญมี วรชมพู
 • พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) การจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  ระหว่าง  วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่ ร่วมกับ โรงเรียนสีดาวิทยา ณ โรงเรียนสีดาวิทยา  ในวันพฤหัสบดี ที่   7  กรกฎาคม 2559 โดยมี  นายเจริญ โคตรดี ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่  นายสนั่น มูลสาร รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีพบัวใหญ   นายนิสิทธิ์  ส่งสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนสีดาวิทยา  นางเบญจวรรณ  เมืองแสน รองผู้อำนวยการโรงเรียนสีดาวิทยา  คณะครู นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน 
  Posted Jul 6, 2016, 10:55 PM by ครูบุญมี วรชมพู
Showing posts 1 - 5 of 44. View more »

RSS Feedเผยแพร่ผลงานครู

Showing posts 1 - 4 of 4. View more »

https://sites.google.com/a/sidaschool.ac.th/sd/home/banner200.jpg

http://www.168tutoronline.com/
http://www.youtube.com

http://www.facebook.com

Google Calendar


https://sites.google.com/a/sidaschool.ac.th/sd/home/b4.png
https://sites.google.com/a/sidaschool.ac.th/sd/home/b6.png
https://sites.google.com/a/sidaschool.ac.th/sd/home/ba.png
http://210.246.188.154/mathayom/
https://sites.google.com/a/sidaschool.ac.th/sd/home/wcs_ict.jpg
https://sites.google.com/a/sidaschool.ac.th/sd/home/b2.png
https://sites.google.com/a/sidaschool.ac.th/sd/home/1t.png
https://sites.google.com/a/sidaschool.ac.th/sd/home/1tt.png

หนังสือราชการและข่าวภูมิภาค สพฐ.

RSS Feed

RSS Feed

RSS Feed