นายชูชาติ อยู่สอาด
ผู้อำนวยการโรงเรียน

slide_sida2563
https://sites.google.com/a/sidaschool.ac.th/sd/sida_oit
https://forms.gle/qAvyGXBWduCQzDPj9
https://forms.gle/bAhaW6u3564VzKmB6


  1. ลงเวลามาปฏิบัติราชการ 06.00 น. - 08.30 น.

  2. ลงเวลากลับตั้งแต่ 16.30 น. เป็นต้นไป

  3. ใช้รหัสประจำตัวในการลงเวลาปฏิบัติงาน

วิดีโอแนะนำโรงเรียนสีดาวิทยา


ผลงานนักเรียน