https://sites.google.com/a/sidaschool.ac.th/sd/ld-wela-reiyn-pheim-wela-ru-1

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • วันวชิราวุธ  โรงเรียนสีดาวิทยา จัดกิจกรรม  วันวชิราวุธ ตรงกับวันที่ 25 พฤศจิกายนของทุกปี  โดยได้รับเกียรติจาก นายนิสิทธิ์ ส่งสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนสีดาวิทยา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณะผู้กำกับลูกเสือ เนตรนารี   เนื่องจากตรงกับวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ซึ่งทรงประกอบพระราชกรณียกิจที่เป็นประโยชน์อย่างมากมายมหาศาลต่อประเทศชาติ ทั้งในด้านการคมนาคม การปกครอง กิจการเสือป่าและลูกเสือ รวมทั้งด้านศิลปวัฒนธรรม และด้านวรรณคดี รูปภาพเพิ่มเติม   
  Posted Nov 24, 2016, 7:10 PM by ครูบุญมี วรชมพู
 • โรงเรียนสีดาวิทยา จัดกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี กิจกรรม "รวมพลังแห่งความภักดี" ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559  เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและร่วมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพปีที่ 89 ภาพเพิ่มเติม
  Posted Nov 21, 2016, 8:34 PM by ครูบุญมี วรชมพู
 • การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา แห่งชาติ ครั้งที่ 38 การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา แห่งชาติ ครั้งที่ 38 รอบคัดเลือกตัวแทนเขตการแข่งขันที่ 3 (ยโสธรเกมส์)  ระหว่างวันที่ 4-6 พ.ย.2559กีฬาปันจักสีลัต ตัวแทน จ. นครราชสีมา จาก ร.ร.สีดาวิทยา ได้รับรางวัลเหรียญทอง ด.ช พัชรพล อันทับทิม 2/3   ด.ช. เกรียงศักดิ์ ลำไทสง 2/1   น.ส.ฐิติมา ประจง 6/3การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 33 รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 3 "บึงกาฬเกมส์ ระหว่างวันที่ 13-23 พ.ย.2559ชนิดกีฬาปันจักสีลัตเหรียญทอง น.ส.ฐิฆัมพร โตสารเดช ม.5/3เหร ...
  Posted Nov 17, 2016, 6:55 PM by ครูบุญมี วรชมพู
 • ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนสีดาวิทยา นายกิตติ บุญเชิด   ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนสีดาวิทยา เพื่อดูสถานการณ์นำท่วม  ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 
  Posted Nov 9, 2016, 6:44 PM by ครูบุญมี วรชมพู
 • ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายพระบรมศพ  พระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ในวันที่  25  ตุลาคม  2559  ณ  วัดอัมพวโนทยาราม  วันที่  27  ตุลาคม 2559  ณ วัดพระปรางค์สีดาวันที่ 28  ตุลาคม  2559  ณ โรงเรียนสีดาวิทยา  รูปภาพเพิ่มเติม  
  Posted Oct 27, 2016, 9:13 PM by ครูบุญมี วรชมพู
 • จากวันวานที่พากเพียร...สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ จากวันวานที่พากเพียร...สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ   คุณครูสันต์ เกษมทรัพย์   ครูวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ   คลิกภาพเพิ่มเติม...
  Posted Sep 30, 2016, 1:13 AM by ครูบุญมี วรชมพู
 • ประชุมปฏิบัติการครูผู้สอนสะเต็มศึกษา โรงเรียนสีดาวิทยา  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เข้ารับการประชุมปฏิบัติการครูผู้สอนสะเต็มศึกษา ระหว่างวันที่ 3-4  กันยายน  พ.ศ.  2559  ณ โรงแรมสบายโฮเทล  อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
  Posted Sep 7, 2016, 7:25 PM by ครูบุญมี วรชมพู
 • การแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียน การแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนสีดาวิทยา   ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม - 2 กันยายน 2559   คลิกดูภาพเพิ่มเติม          คลิกภาพกีฬา 2ก.ย. 59    
  Posted Sep 1, 2016, 11:20 PM by ครูบุญมี วรชมพู
 • คณะกรรมการนิเทศ โครงการโรงเรียนในฝัน คณะกรรมการนิเทศเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ตามนโยบาย โครงการโรงเรียนในฝัน ในวันที่ 31 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมปรางค์สีดา  โรงเรียนสีดาวิทยา  คลิกดูภาพเพิ่มเติม   
  Posted Aug 31, 2016, 12:50 AM by ครูบุญมี วรชมพู
 • ค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp) วันที่ 28 สิงหาคม 2559  โรงเรียนสีดาวิทยา เปิดงานค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp)   ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน  เขียน ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 100 คน   โดยท่าน ผอ.นิสิทธิ์  ส่งสุข  เป็นประธานในพิธีเปิด จัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  นำโดยคุณครูพรรณ์พิมล  แสนศรี  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  คณะครู นักเรียนได้ร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้  คลิกดูภาพเพิ่มเติม  
  Posted Aug 27, 2016, 8:32 PM by ครูบุญมี วรชมพู
Showing posts 1 - 10 of 64. View more »


RSS Feed


เผยแพร่ผลงานครู

Showing posts 1 - 4 of 4. View more »

http://spm31.youweb.info/

https://sites.google.com/a/sidaschool.ac.th/sd/home/168-2.jpg

https://sites.google.com/a/sidaschool.ac.th/sd/home/4455.jpg

https://sites.google.com/a/sidaschool.ac.th/sd/home/banner200-2.jpg

https://www.youtube.com/

https://sites.google.com/a/sidaschool.ac.th/sd/home/facebook1.pngGoogle Calendar


http://210.246.188.154/schoolmapping/
http://ww1.worldclassschoolthai.net/
http://106.0.176.3/home
http://210.246.188.154/mathayom/
http://106.0.176.61/useb/login/welcome.php
http://210.246.188.154/obec_scd/stat/

หนังสือราชการและข่าวภูมิภาค สพฐ.

RSS Feed

RSS Feed

RSS Feed