หน้าหลักขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ
ทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา 

ด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะศิษย์เก่า ผู้ปกครองนักเรียน คณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนสีดาวิทยา ได้กำหนดจัดให้มีพิธีทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา ในวันเสาร์ ที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ( ตรงกับ แรม ๑๑ ค่ำ เดือน ๔ ) เพื่อก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (โดม) ให้แล้วเสร็จจากการทอดผ้าป่า ปี ๒๕๕๘ งบประมาณ ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และบริการแก่ชุมชน จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่าน พร้อมทั้งญาติมิตร ที่มีจิตอันเป็นกุศล ได้ร่วมบริจาคโดยสามารถบริจาคเป็นเงินทอดผ้าป่า กองละ ๙๙๙ บาท (เก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้วน) หรือตามกำลังศรัทธา ได้โดยตรง หรือ โอนเงินเข้าบัญชีชื่อ “โรงเรียนสีดาวิทยา (ผ้าป่าเพื่อการศึกษา) ธนาคารกรุงไทย สาขาบัวใหญ่ เลขที่ ๓๐๒-๐-๒๙๑๐๗-๐” โทรศัพท์ ๐๔๔-๓๒๙-๐๘๓, ๐๔๔-๓๒๙-๐๓๔

ขออำนาจบุญกุศลที่ท่านทั้งหลายได้กระทำในครั้งนี้ จงประมวลเป็นบุญญานุภาพแรงกล้า ให้ทุกท่านประสพแต่ความสุข ความเจริญด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ มากผลพูนทรัพย์ทุกประการเทอญ


ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ค่ายปรับพื้นฐานคณิตศาสตร์ ค่ายปรับพื้นฐานคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  วันที่ 3-4 พฤษภาคม  2559  โรงเรียนสีดาวิทยา
  Posted by ครูบุญมี วรชมพู
 • เข้าค่ายปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ชั้น ม. 1 เข้าค่ายปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   2 พ.ค. 2559    
  Posted May 1, 2016, 8:54 PM by ครูบุญมี วรชมพู
 • รายชื่อนักเรียน ม. 1 และ ม. 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 รายชื่อนักเรียน ม. 1 และ ม. 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
  Posted May 1, 2016, 8:35 PM by ครูบุญมี วรชมพู
 • รับมอบตัวนักเรียน ม. 1 ม. 4 รับมอบตัวนักเรียน ม. 1 ม. 4  วันที่ 4 เมษายน 2559
  Posted Apr 4, 2016, 6:29 AM by ครูบุญมี วรชมพู
 • ผ้าป่าเพื่อการศึกษา ผ้าป่าเพื่อการศึกษา โรงเรียนสีดาวิทยา  2 เมษายน 2559
  Posted Apr 1, 2016, 10:45 PM by ครูบุญมี วรชมพู
Showing posts 1 - 5 of 26. View more »

RSS Feed


https://sites.google.com/a/sidaschool.ac.th/sd/home/banner200.jpg

http://www.168tutoronline.com/
http://www.youtube.com

http://www.facebook.com

Google Calendar


https://sites.google.com/a/sidaschool.ac.th/sd/home/b4.png
https://sites.google.com/a/sidaschool.ac.th/sd/home/b6.png
https://sites.google.com/a/sidaschool.ac.th/sd/home/ba.png
http://210.246.188.154/mathayom/
https://sites.google.com/a/sidaschool.ac.th/sd/home/wcs_ict.jpg
https://sites.google.com/a/sidaschool.ac.th/sd/home/b2.png
https://sites.google.com/a/sidaschool.ac.th/sd/home/1t.png
https://sites.google.com/a/sidaschool.ac.th/sd/home/1tt.png

หนังสือราชการและข่าวภูมิภาค สพฐ.

RSS Feed

RSS Feed

RSS Feed