นายชูชาติ อยู่สอาด
ผู้อำนวยการโรงเรียน

slide_sida2563
https://sites.google.com/a/sidaschool.ac.th/sd/sida_oit
https://forms.gle/qAvyGXBWduCQzDPj9
https://forms.gle/bAhaW6u3564VzKmB6


วิดีโอแนะนำโรงเรียนสีดาวิทยา


ผลงานนักเรียน