นายชูชาติ อยู่สอาด
ผู้อำนวยการโรงเรียน

slide_sida2563
https://sites.google.com/a/sidaschool.ac.th/sd/sida_oit
https://forms.gle/qAvyGXBWduCQzDPj9
https://forms.gle/bAhaW6u3564VzKmB6

ลิงค์กิจกรรม

ลงเวลาปฏิบัติงานออนไลน์

  1. ลงเวลามาปฏิบัติราชการ 06.00 น. - 08.30 น.

  2. ตั้งแต่เวลา 08.31 น. ลงเวลาสาย

  3. ลงเวลากลับตั้งแต่ 16.30 น. เป็นต้นไป

  4. ใช้รหัสประจำตัวในการลงเวลาปฏิบัติงาน

  5. รหัสผ่านขึ้นต้นด้วย sd ตามด้วยรหัสผู้ใช้งาน

📚 BookMark

วิดีโอแนะนำโรงเรียนสีดาวิทยา


วิดีโอแนะนำโรงเรียนสีดาวิทยา

คลังสื่อการสอนโรงเรียนสีดาวิทยา

ผลงานนักเรียน