หน้าหลักขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ
ทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา 

ด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะศิษย์เก่า ผู้ปกครองนักเรียน คณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนสีดาวิทยา ได้กำหนดจัดให้มีพิธีทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา ในวันเสาร์ ที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ( ตรงกับ แรม ๑๑ ค่ำ เดือน ๔ ) เพื่อก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (โดม) ให้แล้วเสร็จจากการทอดผ้าป่า ปี ๒๕๕๘ งบประมาณ ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และบริการแก่ชุมชน จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่าน พร้อมทั้งญาติมิตร ที่มีจิตอันเป็นกุศล ได้ร่วมบริจาคโดยสามารถบริจาคเป็นเงินทอดผ้าป่า กองละ ๙๙๙ บาท (เก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้วน) หรือตามกำลังศรัทธา ได้โดยตรง หรือ โอนเงินเข้าบัญชีชื่อ “โรงเรียนสีดาวิทยา (ผ้าป่าเพื่อการศึกษา) ธนาคารกรุงไทย สาขาบัวใหญ่ เลขที่ ๓๐๒-๐-๒๙๑๐๗-๐” โทรศัพท์ ๐๔๔-๓๒๙-๐๘๓, ๐๔๔-๓๒๙-๐๓๔

ขออำนาจบุญกุศลที่ท่านทั้งหลายได้กระทำในครั้งนี้ จงประมวลเป็นบุญญานุภาพแรงกล้า ให้ทุกท่านประสพแต่ความสุข ความเจริญด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ มากผลพูนทรัพย์ทุกประการเทอญ


ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2559      วันนี้ 12 พฤษภาคม 2559 นายนิสิทธิ์  ส่งสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนสีดาวิทยา เป็นประธานกล่าวต้อนรับผู้ปกครองและนักเรียน ในวันประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2559  ณ หอประชุมใต้อาคาร 5 ซึ่งมี นายสมาน เอกบุตร รองฯ กลุ่มบริหารงานบุคคล  นายสุนทร ศรีวัฒนพงษ์  รองฯ กลุ่มแผนงานงบประมาณ นางเบญจวรรณ เมืองแสน รองฯ กลุ่มงานวิชาการ และนายระเบียบ ชวนรัมย์ ปฏิบัติรองฯ กลุ่มบริหารงานทั่วไป  ชี้แจงรายละเอียดกลุ่มงาน แนะนำเรื่องต่างๆ จากทางโรงเรียน  และผู้ปกครองพบกับครูที่ปรึกษาเพื่อสอบถามการเรียน ปัญหาต่างๆ เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไข โดยการประชุมได้จัดขึ้นในวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 เป็นการประชุมผู้ปกครองและนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาป ...
  Posted May 12, 2016, 7:48 AM by ครูบุญมี วรชมพู
 • ค่ายเตรียมความพร้อม นักเรียน ม.1,ม.4 '59      โรงเรียนสีดาวิทยานำโดยท่านผู้อำนวยการโรงเรียนฯ นายนิสิทธิ์ ส่งสุข พร้อมด้วย คณะครูและนักเรียนตัวแทนรุ่นพี่ ช่วยกันจัดกิจกรรมเข้าค่ายเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ เป็นกิจกรรมที่สร้างความรู้จักกันระหว่างเพื่อนใหม่ ครูกับนักเรียนใหม่ สร้างความคุ้นเคยของนักเรียนใหม่กับสภาพแวดล้อมในโรงเรียน ได้ทราบถึงกฎระเบียบต่างๆ ของโรงเรียนสีดาวิทยา ซึ่งจัดขึ้นในวันอังคารที่ ๑๐ และวันพุธที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ โดยบรรยากาศการจัดกิจกรรมเป็นไปด้วยความอบอุ่นและสนุกสนาน
  Posted May 9, 2016, 9:03 PM by Yodnithi Mathipikhai
 • ค่ายปรับพื้นฐานคณิตศาสตร์ ค่ายปรับพื้นฐานคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  วันที่ 3-4 พฤษภาคม  2559  โรงเรียนสีดาวิทยา
  Posted May 2, 2016, 8:54 PM by ครูบุญมี วรชมพู
 • เข้าค่ายปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ชั้น ม. 1 เข้าค่ายปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   2 พ.ค. 2559    
  Posted May 1, 2016, 8:54 PM by ครูบุญมี วรชมพู
 • รายชื่อนักเรียน ม. 1 และ ม. 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 รายชื่อนักเรียน ม. 1 และ ม. 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
  Posted May 1, 2016, 8:35 PM by ครูบุญมี วรชมพู
Showing posts 1 - 5 of 28. View more »

RSS Feedเผยแพร่ผลงานครู

Showing posts 1 - 4 of 4. View more »

https://sites.google.com/a/sidaschool.ac.th/sd/home/banner200.jpg

http://www.168tutoronline.com/
http://www.youtube.com

http://www.facebook.com

Google Calendar


https://sites.google.com/a/sidaschool.ac.th/sd/home/b4.png
https://sites.google.com/a/sidaschool.ac.th/sd/home/b6.png
https://sites.google.com/a/sidaschool.ac.th/sd/home/ba.png
http://210.246.188.154/mathayom/
https://sites.google.com/a/sidaschool.ac.th/sd/home/wcs_ict.jpg
https://sites.google.com/a/sidaschool.ac.th/sd/home/b2.png
https://sites.google.com/a/sidaschool.ac.th/sd/home/1t.png
https://sites.google.com/a/sidaschool.ac.th/sd/home/1tt.png

หนังสือราชการและข่าวภูมิภาค สพฐ.

RSS Feed

RSS Feed

RSS Feed