ลุงจู๊ดอบรมสร้างเครื่องบินวิทยุบังคับ

 
สำหรับผู้สนใจ และที่ฝันไว้ว่าสักวันจะบินได้
ต้องการเรียนการสร้างเครื่องบินจำลองวิทยุบังคับ
จะเรียนรู้การสร้างเครื่องบินวิทยุบังคับอย่างไร

ลุงจู๊ด ได้เปิดการสอนการสร้างเครื่องบินบังคับ 
เป็นหมู่คณะสำหรับผู้สนใจ
สถานศึกษา โรงเรียนทั่วประเทศ
หรือองค์กรที่ต้องการทำเป็นการกุศล
 
หลักสูตร รุ่นพื้นฐาน สร้างเครื่องบินจำลอง 2 ช่องสัญญาณ
ตั้งแต่ทฤษฎีการบินเบี้องต้น 
ประวัติการบินโลก 
ประวัติการบินของประเทศไทย
ประโยชน์ของเครื่องบินบังคับ
การใช้เครื่องบินบังคับ เพื่องานเกษตรกรรม งานถ่ายภาพมุมสูง
การต่อยอด และประยุกติ์การใช้วิชาอากาศพลศาสตร์
วิชาอากาศพลศาสตร์
ประเภทอากาศยาน
องค์ประกอบหลักของเครื่องบิน
เครื่องบิน บินได้อย่างไร 
การออกแบบเครื่องบินจำลอง
การสร้างเครื่องบินบังคับรุ่น 2 แชลแนล
การปรับโครงสร้างเครื่องบิน เพื่อการบิน
การบังคับเครื่องบินวิทยุบังคับที่ถูกต้อง
มารยาทและวินัยกีฬาเครื่องบินบังคับ
 ภาพบรรยากาศการอบรมการสร้างเครื่องบินจำลองวิทยุบังคับ
อำนวยการสอนโดย อ.ยุทธ และลุงจู๊ด

- อบรมกลุ่ม PTT aerospace edukits

สามารถติดต่อได้ที่ 087-5950751
อำนวยการสอนโดย อ.ยุทธ หนูน้อยจ้าวเวหา
 
ดาวน์โหลดเอกสารตัวอย่างโครงการอบรมได้ด้านล่าง
 
   

ภาพกิจกรรมที่ไปอบรมทั่วประเทศ

และกิจกรรมการแข่งขันหนูน้อยจ้าวเวหา

 

 

 

 

 
 www.เครื่องบินลุงจู๊ด.com

 

 

หลักสูตรวิทยาศาสตร์อากาศยาน

การสร้างเครื่องบินจำลองวิทยุบังคับ

ดาวน์โหลดเอกสารตัวอย่างโครงการได้ด้านล่างสุด

กำหนดระยะเวลา 2 วัน
วันแรกของการอบรม

เวลา

รายการอบรม

8.30 น.

ลงทะเบียน

9.00 น.

ประวัติการบิน

ทฤษฏีอากาศพลศาสตร์

วิทยาศาสตร์การบิน

โครงสร้างลำตัว ปีก แพนหาง
ทำไมเครื่องบินถึงบินได้

การตั้งจุดศูนย์ถ่วง

11.00 น.

สาธิตการสร้างเครื่องบินจำลอง

12.00 น.

พักเที่ยง

13.00 น.

แบ่งกลุ่มสร้างเครื่องบิน

13.30 น.

ผู้อบรมสร้างเครื่องบินจำลอง

15.00 น.

ตบแต่งเทปOPPเครื่องบินให้เรียบร้อย

16.00 น.

พักการอบรมวันแรก

วันที่สองการอบรม

8.30 น.

สาธิตการติดตั้งเครื่องวิทยุบังคับ

9.00 น.

ผู้อบรมติดตั้งเครื่องวิทยุบังคับ
สาธิตการใช้เครื่องวิทยุบังคับที่ถูกต้อง

10.00 น.

ฝึกบินเครื่องบินบังคับ
เพื่อปรับโครงสร้างเครื่องบินเพื่อการบิน

12.00 น.

พักเที่ยง

13.00 น.

สรุปปัญหาการบิน

14.00 น.

ปิดการอบรมสิ่งที่นักเรียนต้องเตรียมมา
มีดคัดเตอร์หรือกรรไกรคนละ1อัน 
ไม้บรรทัดและปากกา