משימה למידה בחרום

כללי התנהלות נאותה בפורטל

כללי התנהלות נאותה  במרחב הלמידה 

  • ידוע לי כי הפורטל החינוכי העירוני נועד להשגת מטרות לימודיות חינוכיות וחברתיות התואמות את מטרות בית הספר ומערכת החינוך בהרצליה .
  • ידוע לי כי כשאני משתמש בפורטל  להתקשרויות עם אחרים, אני מייצג את עצמי, את בית-ספרי, את קהילתי, את עירי ואת מדינת ישראל.
  • הכניסה לפורטל ולכל אחד מחלקיו תעשה רק  בתנאי שתינתן לי הרשאה לכך.
  • סיסמת הכניסה לפורטל שניתנה לי, תשמש אותי בלבד ולא אעבירה לאחר.
  • אני מתחייב לשמור ולכבד את הזכויות השמורות לבעליהן היוצרים של מקורות הידע, ואת זכות הקניין הרוחני בכל יצירה, מכל סוג - בקול, בתמונה או בכתב .
  • אשתמש בפורטל מתוך התחשבות ברגשות, באמונות ובדעות של מורים ותלמידים בבית הספר ושל משתמשים אחרים ברשת המידע בפורטל בפרט וברשת האינטרנט בכלל ואשתמש בלשון נאה ותרבותית.
  • אמנע מכל שימוש בפורטל העלול לפגוע באפשרותם של האחרים להשתמש בו.
  • אשמור על  המידע הפרטי הקשור לי ולמשפחתי, למורים ולחברים בבית הספר ולאחרים.
  • בכל מקרה שבו אתקל בהתנהגות לא הולמת או בפגיעה בכללי ההתנהגות ברשת בכבודם או בביטחונם של אחרים, במטרות החינוכיות והמוסריות של השימוש בפורטל או בבית הספר, בפגיעה בבית הספר ועל כל התנהגות הפוגעת במטרות החינוכיות והמוסריות של השימוש במערכות המידע- אדווח על כך, בגלוי או בעילום שם, למורה או לממונה.
  • אני מכיר בחשיבותם של כללי התנהגות אלה לשימוש הולם וסביר בטכנולוגיית המידע, ומקבל  עליי לשמור עליהם ולכבדם.

  

מרחב למידה בשעת חירום שבילים
תרגיל חירום שבילים

  ההנחיות לביצוע התרגיל:

·         בשעות הצהריים תשלח הודעת דוא"ל למנהלי בתי הספר ולרכזי התקשוב על תחילת התרגיל והנחיות נוספות.

·         בעקבות ההודעה:

-          מנהל בית הספר יידע את צוותו בדוא"ל ויוודא שכל המורים קבלו את ההודעה.

-         תפורסם הודעה באתר ביה"ס: "תרגיל תרגיל תרגיל: תרגול תקשורת מקוונת במסגרת תרגיל החרום. המורים והתלמידים מתבקשים לקיים קשר במרחב הכיתתי".

·         כל מחנך ישלח הודעות לתלמידיו בדוא"ל וינחה אותם להיכנס למרחב הכיתתי. המחנך יעלה לפורום שאלת "הפגה ואוורור רגשות", כולל בקשה לתלמידים להגיב ולהפגין נוכחות בפורום.

·         החל מהשעה 16:00 יצור המחנך קשר טלפוני עם תלמידים שלא נוצר עמם קשר מקוון.

·         המחנך ינהל דף מעקב אחר נוכחות התלמידים בפורום וימנה את מספר התלמידים שהגיבו בפורום עד השעה 17:45.

·         כל מחנך ידווח לאיש הקשר הבית ספרי על מספר התלמידים מכיתתו שנכחו בפורום, איש הקשר יסכם את הנתונים.

·         איש הקשר הבית ספרי ידווח על הנתונים בטופס המקוון המקושר כאן, ששמו: טופס דיווח עד שעה 18:00 . המידע שיידרש: שם בי"ס, סמל מוסד, מספר כיתות, מספר תלמידים בביה"ס, באיזו שעה הועלתה הודעה לאתר, מספר הפורומים הכיתתיים שהופעלו, סה"כ מספר התלמידים שנכחו בפורומים במהלך אחר הצהריים.

·         איש הקשר יתקשר לטלפון  הבא כדי לבדוק האם הדיווח התקבל בטופס המקוון: 0544-716730 קארין.

·         נמשיך בעדכון המידע על השתתפות התלמידים בפורום. לשם כך על איש הקשר הבית ספרי לדווח שוב על הנתונים המעודכנים עד לשעה 21:45 בטופס המחוזי המקוון המקושר כאן, ששמו: טופס דיווח עד שעה 22: המידע שיידרש: שם בי"ס, סמל מוסד, סה"כ מספר התלמידים שנכחו בפורומים עד שעה זו. על איש הקשר לוודא שהטופס התקבל בטלפון  0544-716730 קארין.

·         למחרת בבוקר, בתאריך 20.3.12 ולא יאוחר מיום שישי 22.3.12  התחלת הפעילות במשימה הלימודית המקוונת: פעילות במשימה לימודית מקוונת בחדר המחשבים בבית הספר או כעבודת בית (מומלץ משימה קצרה - מכיתה ג' ומעלה, שהועלתה על ידי המורים לאתר בית הספר מבעוד מועד, כולל הגדרת תוצר ולו"ז לשליחת התוצר בדרך מקוונת).

·         המורים ידווחו לאיש הקשר הבית ספרי על מספר התלמידים מכיתתם ששלחו את תוצרי הפעילות הדיווח עד לתאריך 25.3.12 בשעה 19.00  .

·         איש הקשר הבית ספרי מדווח על הנתונים בטופס המחוזי המקוון המקושר כאן, ששמו: סיכום פעילות בית הספר בחרום עד לתאריך 26.3.12 . המידע שיידרש: שם בי"ס, סמל מוסד, מספר כיתות ומספר תלמידים שפעלו במשימה הלימודית המקוונת, מספר התלמידים ששלחו תוצר למורה, הערות, מסקנות, תיאור בעיות שעלו בהיערכות לתרגיל, בעיות שעלו במהלך התרגיל, הצעות.

 

 

בהצלחה,

עידית אבני וקארין כץ

תקשוב במחוז חיפה


 

טופס דיווח בית ספרי 

 

   

 

 

 

תמיכה טכנית באתרי האינטרנט ברשת

מטח

03-5117522

web-support@cet.ac.il

אתר מטח

המרכז פועל בימים א'-ה',

בין השעות 8.00-20.00

BrainPop

03-6878989

shirley@brainpop.co.il

אתר בריינפופ

המרכז פועל בימים א'-ה',

בין השעות 9.00-18.00

גלים

02-6584517

join@galim.org.il

אתר גלים

בימים א-ה,  9-15 ובמייל

e-Teacher

 

support@eteacher.co.il

אתר e-Teacher  

יש לשלוח הודעה בדואל

L-net

09-7667955   

lnet@learnonet.com

 

בימים א-ה, 8:30-17:00 –

גף יישומי מחשב

03-6896149

yehudama@
education.gov.il

אתר מנהל מדע וטכנולוגיה

ימים א'-ה', בין השעות 8-18


  

אתרים חשובים