שברים - השוואת שברים


כללים להשוואה:

כלל ראשון : מכנים זהים

כאשר המכנים זהים ,

השבר שהמונה שלו גדול יותר -

הוא השבר הגדול .

כלל שני : מונים זהים

כאשר המונים זהים ,

השבר שהמכנה שלו קטן יותר -

הוא השבר הגדול .


 

כלל שלישי : ביחס לשלם

שבר ששווה לשלם – יהיה גדול משבר שקטן משלם .

שבר גדול משלם – יהיה גדול משבר שקטן או שווה לשלם .

כלל רביעי : ביחס לחצי

שבר ששווה לחצי – יהיה גדול משבר שקטן מחצי .

שבר גדול מחצי – יהיה גדול משבר שקטן או שווה לחצי .צפו בסרטונים להסברים נוספים
:


השוואת שברים בעלי מונים זהים

 
 

השוואת שברים בעלי מכנים שווים

השוואת שברים גדולים וקטנים מ- 1

 

השוואת שברים ומספרים מעורבים


לצפייה בסרטון נוסף - לחצו על התמונה:


משחקים לתרגול השוואת שברים:


תחרות דולפינים

התאימו בין הצנצנות
http://mybag.ofek.cet.ac.il/content/player.aspx?manifest=%2fapi%2fmanifests%2fitem%2fhe%2f176d0c13-c74c-4b91-8f08-fba641522fd6%2f#TabIndex=0?page=content-1

 

טיפוס בשברים

תחרות טיפוס חבלים א

תחרות טיפוס חבלים ב
 מצורף למטה דף לתרגול הנושא
Comments